Gündem 15 Aralık 2015

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15 ARALIK 2015  SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2015 YILI ARALIK  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ 01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 ARALIK 2015 SALI GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Mersin İli, Mut İlçesi Atatürk ve Mustafa Kemal Bulvarı ve İnönü, Hükümet ve Profesör Hüseyin Gezer Caddeleri üzerinde parkomat sistemlerinin kurularak uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,02- İlimiz Akdeniz İlçesi, Turgut Reis Mahallesi, Çetinkaya Mağazasının karşısında bulunan Şehit Er Murat Karaboğa Parkı içerisinde kalan tekel büfenin, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Turz.O.Park Elekt.Ürt.Rek. ve Org.San.Tic.A.Ş.ye devredilen büfeler arasından çıkarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,03-  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 9050 ada, 1 parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 20 N-I pafta, 10212 ada, 2 No.lu parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3141 ada, 1 parsel No.lu 3.173,00 m2 taşınmaz üzerine yapılması planlanan tesise  “ Mersin Büyükşehir Belediyesi Ahmet Hamdi ONGUN” adının verilmesi ve ileride Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin 16/4 maddesi doğrultusunda haklarının saklı kalması şartı ile Mersin Büyükşehir Belediyesine hibe edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin İli, Çiftlikköy Mahallesi, 1644 No.lu parselin batı kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 06.11.2015 tarih ve 18449 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Sinan Suverir İlköğretim Okulu’nun İlkokul ve Ortaokul arasındaki yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 705 ve 706 ada arasında kalan alana muhtarlık hizmet binası yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18 J-II pafta, 4410 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili  teklifin görüşülmesi,10- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Köyü, 22 K-I, 22 K-II pafta, 7280 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli  uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili  teklifin görüşülmesi,11- Mersin İli,  Bozyazı İlçesi, Limanağzı Mevkii,  258  pafta,  20  No.lu  parsele  ilişkin  1/5000  ölçekli  ilave  nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili  teklifin görüşülmesi,12- Mersin İli,  Toroslar İlçesi,  Arslanköy Mahallesi, 237 ada,  1-2-3 No.lu parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım  imar  planı   ve 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planında plan tadilatı ile ilgili  teklifin görüşülmesi,13- Mersin İli,  Toroslar İlçesi,  Osmaniye Mahallesi,  21 L-I pafta,  1306 ada, 1 numaralı  parselin       kısıtlılığının  kaldırılması ile ilgili  teklifin görüşülmesi,14- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.07.2015 tarih ve 786 sayılı kararına yapılan itiraz (Anamur Belediye Meclisi'nin 06.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mersin İli,  Anamur İlçesi, Anamur İskelesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mersin İli, Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Kale Mahallesi ve Meydan Mahallesi'nde trafo yerleri işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadroların değiştirilmesine, ihdasına ve Teşkilat Şemasında belirtildiği gibi değişiklik yapılmasına ve yeni kurulan, devredilen, isimleri değiştirilen daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin ödenekleri ile birlikte aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 387 ada, 5-6 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Köyü, 32-C-05-D-3 pafta, 103 ada, 7 No.lu parsel ve 308 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Mersin İli, Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 104 ada, 423 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu, Kürkçü, Merkez Mahallelerinde 5 adet trafo yeri işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 23 P-IV pafta, 3787 ada, 9 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 1503 No.lu parsel üzerinde yapılacak olan “Termik Santral Alanı”na yönelik soğutma suyu derin deniz deşarj hattı ve su alma yapısına ilişkin deniz suyu alış ve deniz suyu deşarj hattı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma ve Usulleri Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Mersin İli,  Tarsus İlçesi,  Fevziçakmak Mahallesi,  4397 ada,  17  (eski 13)  No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 3625, 3626, 3627, 3628,  3629 adalar ve bu adalar arasındaki alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2204 ada, 1 ve 8 No.lu parseller ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan 1065 m2'lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Mersin İli, Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi, 3814 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 07.09.2015 tarih ve 165 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksek Yapılar Yönetmeliği hazırlanması yönünde tavsiye kararı alınmış olup, söz konusu Yüksek Yapılar Yönetmeliği oluşturulana kadar uygulamanın İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliklerine uygun olarak devem edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Gökçebelen Köyü mevkii hudutları içerisinde yer alan ve tapulama harici alanlar ile birlikte toplamda 37.162 m2’lik alanda "Eğitim Alanı" 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için ön izin belgesinin alınmadığı anlaşıldığından, söz konusu alanda onaylanan plan değişikliğinin iptali ve plan değişikliği öncesi haline dönülmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,31- Mülkiyeti Belediyemize ait, Silifke İlçesi, Olukbaşı Mahallesi, 206 ada, 3 parsel No.lu 1087.00 m2, 4 parsel No.lu 719.00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine göre satışının yapılabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,32- Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin talebi üzerine; Taşınır Mal Yönetmeliği’nin ilgili maddelerince Belediyemiz envanterinde bulunan ve kullanım süresi 5 yılı geçmiş olan 200 KW gücünde Dawsan-Keith marka jeneratörün Mersin 1. İdare Mahkemesi’ne bedelsiz teslimi ve kullanılacak yere tarafımızca sevk edilmesi, kurulumu ve montajının ilgili kurum tarafından karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,33- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Karayolları Yolcu Taşımacılığında kullanılan terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Tebliğine göre hazırlanan 2016 Mali Yılı Merkez ve İlçe Otogarlar çıkış ücretlerinin ve otopark ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,34- Belediyemiz’e ait Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,35- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve hizmet alanı kapsamında bulunan yolların T.C.D.D.ye ait demir yolları ile kesiştiği yerlerde bulunan hemzemin geçitler ile ilgili can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturmak ve bu amaçlara hizmet etmek üzere; hemzemin geçitlerin bekçili, bariyerli olması, çalıştırılması, Belediyemize bedel ödenmesi ve Belediyemizden ödeme yapılması gibi işlemlerin yürütülmesinde, diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi için T.C.D.D. 6. Bölge Müdürü veya yetkilendirecekleri kişi ile Belediyemiz arasında düzenlenecek her türlü Protokolü imzalamak üzere; Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ' a yetki verilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,36- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2015 tarih ve 809 sayılı kararı ile Ekmek Fabrikamızın tekrar aktif haline getirilmesi oy birliği ile kabul edilmiş  olup, fırın bakım, onarım  ve tadilat çalışmalarında  sona  yaklaşıldığından, üretilecek olan 250 gr. somun ekmek perakende satış fiyatının  0.60 TL (altmışkuruş) olarak belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,37- Mersin  İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahalle  sınırlarında bulunan alanın "Mezarlık Alanı" olarak      işaretlenmesine  ilişkin  1/5000  ölçekli  nazım  ve 1/1000  ölçekli  uygulama   imar  planı  tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,38- Anamur Belediyesi sınırları içerisinde, Anamur Belediyesi tarafından P29C22B2B ve  P29C22BIA paftalarını kapsayan alan  içerisinde  yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile ilgili teklifin görüşülmesi,39- Genel Sekreterliğe bağlı olarak kurulan AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü’nün Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,40- Belediyemiz  tarafından  yaptırılan Sulama  Tesisleri  ile  yine Belediyemiz tarafından  boruları  alınan  ancak  armatür  alımı  ile  döşeme  ve  baş  bağlaması  Sulama  Kooperatifi tarafından yaptırılan sulama tesislerinin işletilmesi, bakım ve onarımının  (Doğal  afetler  dışında  olan  onarımı  hariç) yapılabilmesi amacıyla mülkiyetlerinin Belediyemizde kalması, işletme bakım ve onarımı nedeniyle oluşan her türlü borçlarının Sulama Kooperatifi tarafından ödenmesi, İdaremizce bedel alınmaması şartlarıyla  işletme,  bakım  ve  onarımının  yapılmasının  Sulama  Kooperatiflerine  devredilmesi   ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Mut İlçesi, Esençay Mahallesi, Köyarkası Mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait 456 parsel No.lu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Maliye Hazinesi adına devri veya tahsisinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,42- İlimiz, Aydıncık İlçesi, Eskiyörük Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 101 ada, 890 parsel No.lu arsa vasıflı 474,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d Maddesi uyarınca Anamur Kaymakamlığı’na (İlçe Müftülüğü) 25 yıllığına tahsisinin sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,43- Bozyazı Belediyesi’ne ait “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,44- Yenişehir Belediyesi’ne ait “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,45- Akdeniz Belediyesi’ne ait “Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 ARALIK 2015 SALI GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 

 1. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Konaklar Mahallesi, 327 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 1452 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitishak Mahallesi, 4546 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 No.lu parseller, 4547 ada 1-2-3-4-5 No.lu parseller, 4548 ada 1-2-3-4-5 parseller, 4549 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 No.lu parseller ve 4550 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 85 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait, tapunun Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Hacıbahattin Mahallesi, 106 ada, 2 No.lu parsel ile 108 ada 36 No.lu parselin 14,252 m2’lik kısmı “Spor Alanı” olarak kullanılmak üzere, Aydıncık Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Silifke İlçesi sınırları içerisinde yer alan TEDAŞ’a ait trafo alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Konuş Mevkii, 368 No.lu parselin bulunduğu alanda Valilik Makamı’nın 04.01.1985 tarihli onaylanan ıslah imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mersin İli,  Akdeniz İlçesi,  Bekirde Mahallesi, 3 ada, 9 ve 10 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Mersin İli, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde yer alan TEDAŞ’a ait trafo alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 11 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 8571 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 1316 ada, 7 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,