Gündem 14 HAZİRAN 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Haziran 2021 Pazartesi Günü Saat 10:30’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Haziran Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 10:30’DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 9378 ada, 8 No.lu parselde bulunan 1.945,00 m²'lik alanın 5 (beş) yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat Elek. Ürt. Özel Güv. Hizm. San. ve Tic. A.Ş.'ye bedeli karşılığında işletme hakkının verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02-  İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanması için 20 adet İtfaiye arazözünün 2021 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenebilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan 126 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden satışı ve satışı için Mersin Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu Çalışma Esaslarına, Usullerine ve Oluşumuna İlişkin Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Silifke İlçesi 1. Etap (Silifke - Merkez, Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na gelen itirazlara ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na gelen 3 adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Mezitli 4. Etap (Tece - Davultepe Kıyı Kesimi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na gelen 63 adet itiraz ile bu plan kapsamında ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na gelen 6 adet itiraza ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Yenişehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 02.10.2020 tarihli ve 23836 sayılı yazı ile İdaremize iletilen “Yenişehir İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”ne ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30’DA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

1- Tarsus İlçesi, Gaziler (Altaylılar) Mahallesi’nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 158 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.04.2021 tarih ve 95 sayılı kararıyla düzenlenen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

2- MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2021 tarihli ve 31356 sayılı talebi doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 327 ada, 80 parsel numaralı taşınmazın “Teknik Altyapı Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

3- Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mezarlık Alanı’nın, Belediyemiz adına tahsis edilen sınırın dışında kalan alanların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına “Tarım Alanı” olarak işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

4- Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 9493 ada, 29, 30, 31, 32, 36 parsellerde ada düzenlemesi ve Kamu Hizmet Alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

5- Mut Belediye Meclisi'nin 01.02. 2021 tarihli ve 26 sayılı kararı ile Mut İlçesi, Hacıahmetli Mahallesi, 121 ada, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 No.lu parsellerde yapı adası düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

6- Mut Belediye Meclisi’nin 01.07.2019 tarihli ve 72 sayılı kararı ile Mut İlçesi, 796 ada, 1 No.lu parselin 'Cami' olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

7- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.04.2021 tarihli ve 842818 sayılı talebi doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 234 ada 6 parselde yer alan Mersin Polis evi Dinlenme Tesisleri’nin önünde kıyı tahribatı önlemek ve kum biriktirilmesini sağlamak amacıyla 3 adet mahmuz inşa edilmesine yönelik hazırlanan “Kıyı Koruma Yapıları” 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin görüş oluşturulması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

8- Erdemli Belediye Meclisi’nin 17.05.2021 tarihli ve 70 sayılı kararı ile Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 64 ada, 9 No.lu parselde "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

9- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar I. Etap (Arpaçsakarlar ve Çevresi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'na gelen 45 adet itiraz (Toroslar Belediye Meclisi'nin 02.03.2021 tarih ve 43 sayılı kararı) ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Toroslar Belediye Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda İdaremizce hazırlanan "Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Toroslar İlçesi Korukent ve Arpaçsakarlar Mahalleleri kapsamında; kuzeyde Mersin – Adana Otoyolu, güneyde Mimar Sinan Bulvarı ve Şehir Hastanesi çevresi, doğuda Arpaçsakarlar yerleşimi ve batıda Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali ve çevresi ile sınırlı bölgede İdaremizce hazırlanan “Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kuzey Kesimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- “Mersin İli, Toroslar İlçesi, Toroslar 6. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilişkin Toroslar Belediye Meclisi'nin 05.02.2021 tarihli ve 35 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- “Mersin İli, Toroslar İlçesi, Toroslar 7. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilişkin Toroslar Belediye Meclisi'nin 05.02.2021 tarihli ve 36 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/10/2020 tarih ve 570 sayılı kararı ile Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, Hal Tesis içerisinde bulunan Turgut Özal Bulvarı Dış Kapı 24/49 numaralı 4 ve 5 No.lu bağımsız bölümlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. adına verilen işletme hakkı devrinin şirketin talebi doğrultusunda iptal edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm il mülki sınırları içerisinde, UKOME Genel Kurulu kararları sonucunda yapılacak taşımacılık ile ilgili düzenlemelerde belirlenen hat ve güzergâhlarda yürütülen ve yürütülecek olan toplu taşıma hizmetlerinde kullanılacak elektronik ücret toplama sistemlerini (EÜTS) kurmak, kurdurmak, işletmek ya da işlettirmek yetkisinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan İmar İnşaat ve Ticaret Anonim şirketine 10 yıl süre ile Belediye otobüs işletmelerinden elde edilen aylık brüt hasılatının %10 miktarının (aylık olarak, cari ayı takip eden ayın son gününe kadar) İmar İnşaat ve Ticaret Anonim şirketine aktarılması ve geriye kalan %90 miktarının ise Belediyemizde kalması kaydı ile devredilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.