Gündem 12 Şubat 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 ŞUBAT 2016  CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ                                                                                                                            01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,04-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,    Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 ŞUBAT 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (I) Sayılı Kadro İhdas Cetveli ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadroların değiştirilmesi, ihdası ve Teşkilat Şemasında belirtildiği gibi değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02-    Mersin Verem Savaş Derneği'ne ayni ve nakdi destek verilmesi ve derneğin mobil röntgen cihazının kullanılarak aktif verem taraması yaptırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03-    İlimiz Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3031 ada, 9 No.lu parsel üzerine haciz uygulaması yapılmasının engellenmesi yönünde kamuya tahsis şerhi konulduğu düşünülen, Yalınayak Mahallesi 3031 ada, 9 No.lu parsel üzerindeki kamuya tahsis şerhinin kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,04-    İlimizin sahip olduğu tarihi, turistik, kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması, uluslararası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla, Almanya’nın Berlin Şehrinde düzenlenecek olan ITB BERLİN TURİZM FUARI’na 11 kişilik heyetin katılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (I) Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde değişiklik  yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06-    İlimiz Yenişehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Okan Merzeci Bulvarı ile 16. Cadde’nin kesiştiği yerde bulunan tekel büfesinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/12/2011 tarihli ve 418 sayılı kararı ile işletme hakkı devredilen büfeler arasından çıkarılması ile ilgili, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,07-    Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi No:5 adresinde bulunan 24.557 m² alana sahip (Açık otopark), Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, Modern Evler güneyindeki 6.049 m² alana sahip (Açık otopark), Mersin  İli, Akdeniz  ilçesi  Camişerif  Mahallesi Merkez Bankası önü ve karşısında bulunan 2.048 m² alana sahip (Açık Otopark), Mersin İli, Akdeniz İlçesi Mahmudiye Mahallesi 10 pafta üzerinde bulunan 3.389 m² alana sahip (Kapalı Otopark) ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, Takran Mevkii’nde bulunan 1.700 m² alana sahip  (Açık Otopark)  alanlarının  işletilme hakkı 10 yıllık süre ile en son yıl tahsil edilen kira bedeline enflasyon farkı eklenen bedelle Merulaş Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.'ye işletme hakkının devir edilmesi ile ilgili, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08-    15. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için KDV hariç 300.000,00 TL’lik (üçyüzbin) desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Mali Yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,                  09-    Belediyemiz tarafından yaptırılmış olan sulama tesisleri ile Belediyemiz tarafından boruları alınan ancak armatür alımı ile döşeme ve baş bağlaması sulama kooperatifi tarafından yaptırılan sulama tesislerinin; işletilmesi, bakım ve onarımının (doğal afetler dışında olan onarımı hariç) yapılabilmesi amacıyla mülkiyetlerinin Belediyemizde kalması, işletme bakım ve onarımı nedeniyle oluşan her türlü borçlarının sulama kooperatifi tarafından ödenmesi, İdaremizce bedel alınmaması şartlarıyla işletme, bakım ve onarımının yapılmasının sulama  kooperatiflerine  devredilmesi  ile ilgili Plan  ve  Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10-    Mersin İli, Silifke İlçesi, Atakent Mahallesi, Susanoğlu ve Kapızlı Mevkii’nde bulunan  Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mülkiyeti hazineye ait Susanoğlu 448 ve Kapızlı 721 parsel numaralı toplam 164.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazların işletme hakkının Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'ye devir edilmesi ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11-    Erdemli İlçesi, Kargıcak Mahallesi, 219 ada, 3-111-113 ve 114 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12-    Mersin İli, Mut İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 369 ada, 45 ve 47 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13-    Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, Bankalar Caddesi’nin kısmen yayalaştırılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,14-    Anamur İlçesi, Akine, Sarıağaç ve Ormancık Mahallelerinde yeni sokak oluşturulması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15-    Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi (Gökçebelen) sınırları içinde yer alan Orman Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 894 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 113 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17-    İlimiz, Anamur İlçesi, Ortaköy Mahallesi, Anamur Serisi, 175 nolu bölmede orman vasfını yitirmiş 12.019,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın Eğitim Tesisi olarak işaretlenmesine yönelik idaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18-    Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 4839 ada, 4-5-6-7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 334 ada, 6, 8, 9, 10 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20-    Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 121 ada, 47 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık  Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,21-    Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Malaklar Mahallesi, 103 ada, 1 ve 2 numaralı parseller ile 104 ada, 14 ve 15 parsel numarasında kayıtlı yaklaşık 102.000 m2’lik alanın “BHA (Belediye Hizmet Alanı-Toptancı Hal Tesisi” olarak planlaması amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında, ilgili bakanlıkça tarım dışı kullanımı uygun görülen parselin tarım dışı kullanım kararına ilişkin İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) ve bağlı kurumları tarafından “Kamu Yararı Kararı” alınmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,22-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesi, 30 L-III-A pafta, 1071 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,23-    Akdeniz Meyve ve Sebze Ürünleri Değerlendirme ve Pazarlama Tesisleri’nin bulunduğu alana ilişkin, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile  Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,