Gündem 12 Ekim 2015

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 EKİM 2015  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2015 YILI EKİM  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.    Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 EKİM 2015 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce ruhsat verilecek "Kadın Konukevi"nin korunaklı olması, bakanlık kriterlerine göre yerinin gizlilik içermesi, karakol, sağlık ocağı, ortalama 20 kapasiteli okul vb. yerlere yakın olması gerekmekte olup, belediyemize ait böyle bir taşınmaz olmadığından, bu özellikleri taşıyan bir gayrimenkulün alınması ile yine il merkezinde erişilebilirliği kolay, toplu taşıma araçlarının duraklarına yakın, sosyo-ekonomik yönden muhtaç vatandaşlarımızın yararlanabileceği, sosyal market olmaya elverişli bir gayrimenkulün kiralanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,02- 6360 sayılı Kanun ile devir tasfiye ve paylaştırma komisyonu çalışmaları sonucu Büyükşehir Belediyesi'ne devri yapılmış olan Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 295 ada, 1 parsel No.lu 257.00/400.000 hisse oranındaki (1.850,40m2 ) lik hissemizin Sağlık Ocağı yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,03- Belediyemizin 2016 Mali Yılı bütçesi ile birlikte uygulanacak olan vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Belediyemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bütçesinde “Akaryakıt ve Yağ Alımları” tertibine ayrılan ödeneğin yetmeyeceği anlaşılmış olup; 46.33.01.12-01.3.9.00-5-03.2.3.03 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı “Akaryakıt ve Yağ Alımları” tertibinden 10.000.000,00 TL ödeneğin alınarak, 46.33.01.11-06.2.0.00-5-03.2.3.02  Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı “Akaryakıt ve Yağ Alımları” tertibine aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş, Kargıpınarı, Tömük ve Çeşmeli Mahallelerinde artan enerji ihtiyacını karşılamak için muhtelif alanlara trafo yeri işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Yüksekharman mevkii, 10 ada, 1 numaralı parselde kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-   Mersin İli, Mezitli İlçesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerde trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü'nün Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mersin Üniversitesi'nin ana yerleşkesi olan Çiftlikköy Kampüsü ile Yenişehir ve Tece Kampüsleri arasında yaşanan ulaşım sorununun çözümü için, bu üç kampüs arasında sürekli görev yapmak üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı makine parkına ait 33 B 9594 ve 33 TT 837 plakalı iki adet otobüsün, 30.03.2019 tarihine kadar Mersin Üniversitesi Rektörlüğü'ne devrinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Mersin Barosu ile Büyükşehir Belediyemiz arasında kadın refahı ve sorunlarına ilişkin ortak çalışmaları içeren iş birliğinin hayata geçirilmesine yönelik olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’a protokolü imzalama yetkisinin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 EKİM 2015 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-Mersin dışına yapılan cenaze nakillerinde, araçlarımızda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi, cenaze nakil aracına ait akaryakıt, amortisman giderleri, şoför sıkıntısı ve belediye giderlerinin dörtte bir fiyatlara indirilmesi amacıyla Türk Hava Yolları'nın hizmet kapsamındaki 250 km üzeri illerde 42 uçuş noktasına, ücreti Belediyemizce karşılanmak üzere "cenaze nakillerinin uçakla yapılması" ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02-Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.07.2015 tarih ve 809 sayılı kararı ile ekmek fabrikasının yeniden hayata geçirilmesi kabul edilmiş olup, söz konusu karara istinaden, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na ait Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,03- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 183 ada, 4 No.lu parselin doğusu için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04-  Mersin İli, Tarsus İlçesi, Barbaros Mahallesi, 6 ada, 125 No.lu parsel ve 991 ada, 128 No.lu parsel için, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Damlama Mahallesi, 400 No.lu parsel (yeni 121 ada, 49 No.lu parsel) için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili Ulaşım Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 224 ada, 93-94 No.lu parseller için, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,07- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 23 M-IV pafta, 3885 ada, 1 ve 2 No.lu, 3886 ada, 1 ve 2 No.lu, 3887 ada, 1 ve 2 No.lu, 3888 ada, 1 ve 2 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, Ulaşım Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08-  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 22 M-IV pafta, 4780 ada, 17 No.lu parsel için, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, Ulaşım Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,09- Mersin İli, Gülnar İlçesi, 594 ada, 9 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili, Ulaşım Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10- Tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesi, 2301 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili, Ulaşım Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11- Mersin İli, Mezitli İlçesi,   30 L-IV-D pafta, 967 ada, 6 ve 7 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12- Mersin İli, Mezitli İlçesi, 032-C-05D-4C pafta, 11186 ada, 1 No.lu parsel ve 11187 ada, 1 No.lu parsel için, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mevkii, Deniz Mahallesi, 032C-09B-3A pafta, 234 ada, 6 numaralı parsel için, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,14- Mersin İli, Mezitli İlçesi,   30 K-IV-b pafta, 865 ada, 2 No.lu parsel, 866 ada, 1 No.lu parsel, 867 ada, 1 No.lu parsel, 869 ada, 1 No.lu parsel ve 870 ada, 1 No.lu parsel için, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 545 sayılı kararına yapılan itiraz (Mezitli Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarih ve 41 sayılı kararı) ile ilgili, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16- Mersin İli,  Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi, 228 ada, 5, 6, 7, 8 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 3781 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 9006 ada, 1-2-3-4 numaralı parseller ve 9007 ada, 1-6-7-8 numaralı parsellere  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık  Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19- Mersin Büyükşehir Belediyesi 1.Hukuk Müşavirliği'nce İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na gönderilen Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 28.04.2015 gün ve 2014/552 sayılı Kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık  Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 2225 ada, 1-2-7-8-9 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,21- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 6339 ada, 1 numaralı parsel ve 5475 ada, 1 numaralı parsele ilişkin kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.