Gündem 11 OCAK 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11 Ocak 2021 Pazartesi Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Ocak Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vahap SEÇER

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 OCAK 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Üye Seçimi,

02- Eğitimin niteliğini arttırmak, eğitimin hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleriyle ilgili Üniversiteler ile protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

03- Tarsus İlçesi, Meşelik Mahallesi, 122 ada 443 parsel (eski 1677 parsel) numaralı taşınmaza ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/12/2019 tarihli ve 723 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 04/12/2020 tarihli ve 167 sayılı kararı ile karara bağlanan; Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 9378 ada, 9 parsele ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/04/2010 tarihli ve 155 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin Danıştay 6. Hukuk Dairesi’nin 04/06/2020 tarihli ve E.2017/942, K.2020/7434 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- Çevre ve Sehircilik Bakanlığı’nın 14/12/2020 tarihli ve 265475 sayılı yazısı ile İdaremize iletilen; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, Karaduvar Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin kurum görüşü ile ilgili konunun görüşülmesi,

06- Çevre ve Sehircilik Bakanlığı’nın 09/11/2020 tarihli 237261 sayılı yazısı ile İdaremize iletilen; Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi sınırları içerisinde “Kızkalesi Mahallesi Kıyı Koruma Yapıları ve Rekreatif Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı” teklifine ilişkin kurum görüşü ile ilgili konunun görüşülmesi,

07- Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 3016 ada 11 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- Silifke Belediye Meclisi'nin 02.11.2020 tarih ve 2020/82 sayılı kararı ile karara bağlanan; Silifke İlçesi, Akdere Mahallesi 110 ada, 384 parsel ile 162 ada 5-6-7-8 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

09- İdaremiz aleyhine davacı Yayla Agro Gıda San. ve Nak. tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/20 E. sayılı dosyası ile açılan davada, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10465 ada 2 parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararın iptalinin talep ve dava edildiği davada; “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgi konunu görüşülmesi,

10- İdaremiz aleyhine davacı Akbaşlar Çevre Danışmanlık ve Atık Yön. Nak. San. A.Ş tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1689 E. sayılı dosyası ile açılan davada, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3964 ada 1, 2, 10, 12 parselleri kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararın iptalinin talep ve dava edildiği davada; “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

11- Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 88 ada 25 parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Akdeniz Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarih ve 105 sayılı kararı ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2020 tarih ve 524 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgi konunun görüşülmesi,

12- Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

13- 2021 yılı için geçerli olan çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel sayısı, unvanı, net ücret tavanı tablosu, 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak halen görev yapan personel ile 2021 yılında da boş olarak tahsis edilen kadroların ücretlerinin belirlenmesi ve hizmet sözleşmesi yapılabilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

14- 2021 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bölümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

15- 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunun Meclis’in bilgisine sunulması.

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 11 OCAK 2021 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.12.2020 tarih ve 149 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Küçük Sanayi Sitesine İlişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2020 tarihli ve 582 sayılı kararı ile onaylanan; Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle, 4150 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde edilen 2 (iki) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 06.11.2020 tarihli ve 149 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 394 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Akdeniz İlçesi, Akdeniz Sebze ve Meyve Ürünleri Değerlendirme ve Pazarlama Tesisleri (Akdeniz Hal Tesisleri) içerisinde yapılaşma koşullarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Anamur Belediye Meclisi’nin 07.07.2020 tarihli ve 43 sayılı kararı doğrultusunda; Anamur İlçesi, Akarca Mahallesi, 362 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın “İbadet Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 323 ada 2 No.lu parselin doğusunda kalan Park Alanında “Terfi Merkezi” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 01/10/2020 tarihli ve 120 sayılı kararı ile karara bağlanan; Akdeniz İlçesi, Karaduvar ve Kazanlı Mahallesi, Aves-Ataş arası akaryakıt boru hattı işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Erdemli Belediyesi Meclisi'nin 01.09.2020 tarihli ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen; Kızkalesi Mahallesi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Erdemli Belediyesi Meclisi'nin 01.09.2020 tarihli ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen; Kızkalesi Mahallesi Arkeolojik Sit Alanına İlişkin Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1.Bölge 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2020 tarih ve 413 sayılı kararı ile onaylanan Efrenk (Müftü) Vadisi Planlama Alanı 1. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına gelen 22 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı’na ilişkin 12 adet itiraz ile bu plan kapsamında ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na ilişkin 1 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- "Silifke İlçesi 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Tarsus İlçesi, Yenice ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna gelen 22 adet itiraz ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına gelen 29 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

15- Mersin Forum Alışveriş Merkezi önü üst geçit altında bulunan boş büfenin ilk yıl kira bedeli 10.000-TL, müteakip yıllar ise 18/01/2019 tarihinde yayımlanan 7161 sayılı yasa uyarınca TÜFE on iki aylık ortalamalarına göre değişim oranında arttırılarak hesaplanacak bedel üzerinden 5 (beş) yıllığına Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye işletme hakkının devredilmesi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

16- İlimiz sınırları içerisinde, düzenli ve sürekli olarak deniz örneklemeleri ve karasal girdi çalışmaları yaparak su kalitesi izleme ağı oluşturulması, 11-14 yaş aralığındaki çocuklarımızda deniz canlılarının korunması ve ekosistem dengesinin korunması, denizel atıklar gibi konularda farkındalık yaratmak amacıyla farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, ilimiz sınırlarındaki deniz ve akarsularımızın kirlilik nedenlerinin araştırılması ve önlemler alınması kapsamında yapılması planlanan projelerde bilimsel destek amaçlı Yüksek Öğrenim Kurumları (üniversiteler) ile işbirliği içinde çalışılması öngörülen “Temiz Akdeniz Projesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Temizlik Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

17- Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin hükümleri uyarınca halen görevlerine devam etmekte olan; 7 kişi x 12 ay = 84 Adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan; 01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

18- 2021 Yılı için Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığı Personeline ödenecek olan “Maktu Mesai Ücretinin Belirlenmesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen  konunun görüşülmesi,

19- 2021 Yılı için Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

20 - Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/08/2020 tarihli ve 424 sayılı kararı ile kabul edilen “Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde Sayıştay Başkanlığınca yapılması istenen değişiklikler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,