Gündem 09 ŞUBAT 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Şubat 2021 Salı Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Şubat Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 ŞUBAT 2021 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Ulaşım Komisyonu ile Engelliler Komisyonu’na kalan süreyi tamamlamak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi’nden birer üyenin seçilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

02- Belediyemiz iş sağlığı ve güvenliği ortamının iyileştirilmesi, iş kazalarının önlenmesi, verimlilik, kalite ve personelin yetkinliklerinin arttırılması ve tehlikeli ve çok tehlikeli meslek gruplarında çalışan personelin mesleki eğitim almaları amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitim merkezleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri arasında protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

03- Mersin sınırları dâhilinde ikamet eden, 2020 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan sporcular, antrenörler, teknik yönetim ve öğrencilere ödül verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- Toroslar Belediye Meclisi'nin 02.07.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen "Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, Eminlik Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arası yaklaşık 165 hektar alanda II. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.08.2020 tarih ve 436 sayılı kararı ile onaylanmış olup; askı ilan süresi içerisinde plana gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.11.2020 tarihli ve 97 sayılı kararı ile doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi'nde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.09.2016 tarih ve 879 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

06- Tarsus İlçesi, Yenimahalle 453 Ada 150 parselin kısmen “Konut Alanı”, kısmen “Park Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

07- Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 229 Ada 4, 5, 6 ve 8 Parsellerin “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan 126 adet taşınmazın satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

09- Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı ve kullanımına ihtiyaç duyulmayan 33 NMM 88 plakalı 2011 model Tata marka çift kabin kamyonetin Artvin İli Ardanuç Belediye Başkanlığı’nın hizmetlerinde kullanılması için hibe edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

10- İlköğretim, Orta ve Lise öğrenimi gören kız ve erkek öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracak ve bu sporcuların gelişimine katkı sağlayacak şekilde; ayrıca Kırçiçekleri sporcuları, spor kurslarımızda yetişen yetenekli sporcuların müsabık ve yarışmacı olarak gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında protokol gerçekleştirilmesi, protokol imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

11- Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 836 ada 28 parsel için mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imarı planı değişikliğinin onayı ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2020 tarihli ve 117 sayılı kararına ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 22/12/2020 tarih ve 2020/553 E. Sayılı kararı ile dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imarı planı değişikliğine ilişkin yürümenin durdurulması kararı verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

12- Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

13- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te düzenleme yapılması ve yapılacak değişiklikler gereği ilgili ödenek aktarımlarının yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

14- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 1115 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

15- Erdemli İlçesi, Lemas Mahallesi, 330 ada, 1 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

16- Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi 1235 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

17- İdaremiz aleyhine Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2020/503 E. Sayılı dosyası ile açılan davada, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4220 ada 1 ve 9 parseller ile 4221 ada 1 parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının iptali ve yürütmenin durdurulmasının talep edildiği davada; “davacının yürütmeyi durdurması isteminin teminat alınmaksızın dava sonuna kadar kabulüne” karar verilmiş olup; mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

18- Yenişehir İlçesi, Güvenevler Mahallesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde ( Forum Kavşağı) yapılan battı çıktıya; “Sevgi Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

19- Mersin İli Tarımsal Faaliyetleri Yayma, Geliştirme ve Destekleme Projesi kapsamında dağıtılacak olan fidanların sayılarının idarece belirlenmesi ve dağıtılacak olan fidan, fide ve soğanların %50’si, Regylas tohum, Kaba Yemin %50’si ve Sera üreticilerine verilecek Sera naylonlarının %50’sinin üreticilerimiz tarafından karşılanması ve aynı proje kapsamında katkı payı almaksızın Küçük Ölçekli Arı Üreticilerine ekipman desteği yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

20- Büyükşehir Belediyemizin; Üniversiteler, Bakanlıklar, Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Ziraat Odaları, Kooperatifler ve Birliklerin ortak projelerin uygulanması adına talep edilen arazi makinelerine ait elektrik, yakıt, bakım, onarımı ve benzeri giderlerinin taraflarından karşılanması kaydıyla, kullanım haklarının bedelsiz olarak verilebilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

21- Toroslar Belediye Meclisi'nin 02.07.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen "Toroslar İlçesi I. Etap (Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı" ve söz konusu plan kapsamında ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.10.2020 tarih ve 574 sayılı kararı ile onaylanmış olup; askı ilan süresi içerisinde plana gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

22- İspanya’nın Las Palmas de Gran Canaria şehri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili konunun görüşülmesi,

23- Mersin Üniversitesi ile Belediyemiz işbirliği ile İlimizin biyografik özelliklerini göz önüne alarak antropolojik ve folklorik etkileşimleri de içeren bir sentezle yeni markalar ve destinasyonlar ortaya koyarak kentimizin doğal ve kültürel zenginliklerinin yerel, ulusal, bölgesel ve küresel mecralarda bilinirlik ve tanınırlığını daha önce ele alınmadığı bir şekilde ele alınması, Mersin tepeleri ve Bolkar Dağları ile iki önemli doğa alanı içerisinde kurulan kentimizin neredeyse son konargöçer kültürüne sahip çıkılması, yaşatılması ve tanıtılması, konargöçerlere ait halk bilim ögelerinin konargöçer gruplar ziyaret edilerek sahadan derlemesinin yapılması ve çalışmalarda kullanılmak üzere arşivinin oluşturulması amacıyla interaktif bir tanıtım ve yönlendirme merkezi kurulması planlanmakta olup; söz konusu çalışmalar kapsamında Mersin Üniversitesi ile yapılacak işbirliği amacıyla hazırlanacak protokolü imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 ŞUBAT 2021 SALI GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- “Yenişehir I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı”na ilişkin Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarihli ve 171 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- “Yenişehir II. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı”na ilişkin Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarihli ve 170 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- “Yenişehir III. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı”na ilişkin Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarihli ve 169 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Silifke İlçesi 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- İdaremiz aleyhine davacı Yayla Agro Gıda San. ve Nak. tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/20 E. sayılı dosyası ile açılan davada, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10465 ada 2 parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararın iptalinin talep ve dava edildiği davada; “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mersin - Anamur İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı Hizmet Alımı İşi kapsamında hazırlanan; Ören, Merkez, Bozdoğan, Kaşdişlen bölgelerini kapsayan “Anamur İlçesi 1. Etap 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14/12/2020 tarihli ve 265475 sayılı yazısı ile İdaremize iletilen; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, Karaduvar Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin kurum görüşü talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi 3016 ada 11 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 146 ada 2 parselin “Otopark Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- İdaremiz aleyhine davacı Akbaşlar Çevre Danışmanlık ve Atık Yön. Nak. San. A.Ş tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1689 E. sayılı dosyası ile açılan davada, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3964 ada 1, 2, 10, 12 parselleri kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Toroslar Yenişehir Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile anılan plana yapılan itirazın reddine ilişkin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararın iptalinin talep ve dava edildiği davada; “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

11-  “Mezitli IV. Etap (Tece - Davultepe Kıyı Kesimi) 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.10.2020 tarihli ve 133 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 88 ada 25 parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Akdeniz Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarih ve 105 sayılı kararı ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2020 tarih ve 524 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,