Gündem 09 MART 2021

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09 Mart 2021 Salı Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2021 Yılı Mart Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Gündem Dışı Konuşmalar,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 MART 2021 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 tarih ve 33 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10570 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 tarih ve 32 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 8983 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Toroslar EDAŞ'ın 10.02.2021 tarih ve 373 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi 54 ada 3 parsel ile Menteş Mahallesi 55 ada 6 parsel arasında yer alan trafo alanının 10x20 metre ölçülerinde düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.12.2020 tarih ve 120 sayılı kararı doğrultusunda; Erdemli İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri "2.9. Toplu İşyerleri (Tİ)" başlıklı maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 377 ada 3 parselin "Resmi Kurum Alanı" olarak planlanmasına ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 23.12.2020 tarih ve 2019/1201E. ve 2020/1308 sayılı kararı mahkeme kararı uyarınca işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Tarsus İlçesi, Heleke Mahallesi 1163 parselin kısmen "Depolama Alanı", kısmen "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Mut İlçesi, Kıravga Mahallesi, 324 ada 12 parselde "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Konstitü Sistem Zeytinyağı Üretim Tesisi)" olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi 5586 ada 1, 2, 3 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (MBB Çok Amaçlı Hizmet Alanı) olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- İlimizde iç turizmin geliştirilmesi amacıyla Tarihi Gülnar Konağı’nda ilimizin kültürel çeşitliliğini, mutfağını, yöresel lezzetlerini ve bunlar vasıtasıyla ilimizin sahip olduğu zengin gastronomiyi tanıtmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu “Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi” Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanmış olup; bu proje için açılan vadesiz proje hesabı ve vadesiz hesaba bağlı katılma hesabının kamu hizmetinde fiilen kullanılması nedeniyle haczedilemez kararı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- 01/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çalıştırılacak olan Peyzaj Mimarı ünvanlı kadromuzun ekli tabloda yer alan şekliyle düzenlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- 14-18 yaşları arasındaki gençleri kapsayan, gençlere; yabancı kültürleri tanıma, kalıcı dostluklar geliştirme, yabancı coğrafyaları, farklı kültürleri ve o kültürü yaşayan insanları, önemli tarihi ve turistik merkezleri yerinde görerek tanıma fırsatı veren bir gençlik değişim programı olan “Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı Yönetmeliği” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2020 tarihli ve 570 sayılı kararı ile Denizkızı Turizm A.Ş.'ye işletme hakkı devredilen Fatih Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, 83 No.lu ''Engelli Lokali'', 85 No.lu ''Restoran'' ve 63 No.lu ''Orkide Çay Bahçesi''nin şirketin talebi doğrultusunda Belediyemize iadesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AİPH)’nin ortak kararı ile Expo 2021 Hatay organizasyonunun 10 Aralık 2021 tarihinde kapılarını açmasına karar verilmiş ve 2022 Yılı boyunca devam edecek olan Uluslararası bu organizasyon kapsamında, Özel Katılımcı olarak Belediyemize ayrılmış ‘’İller Bahçesi’’ alanında Expo tema ve alt temalarına uygun olarak kuracağımız 882 m² pavilyonun Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildiği belirtilmiş olup; Söz konusu Expo 2021 organizasyonu kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Katılımcı olarak ‘’İller Bahçesi’’ alanında tarafımıza tahsis edilen 882 m² pavilyon üzerinde katılım sağlaması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15- Kadın Konukevleri Yönetmeliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- İlimizde yaşayan çocuklar, kadınlar ve aileler öncelikli olmak üzere bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak özgüvenlerini yükseltmeyi, kampçılık, spor ve eğitim atölyeleri ile doğada yaşam becerilerini pekiştirmeye yönelik ücretsiz faaliyetleri amaçlayan Tarsus Gençlik Kampı ve aynı nitelikte açılacak olan kadın, aile ve çocuklara yönelik kamplara ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Tarsus Gençlik Kampı Çalışma Yönetmeliği" ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Hızlı kentleşme ve göç gibi toplumsal sorunlar nedeniyle bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun karşılaştığı sorunlar ile baş edebilmelerini sağlamak ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmesi amacıyla; koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici işlevleri bir arada ve en kolay biçimde sunmaya yönelik kurulacak atölyelerin işleyişine yönelik hazırlanan "Kadın ve Çocuk Atölyeleri Hakkında Yönetmelik” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2021 yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında belediyemizce hazırlanacak projelerin sunulması, projelerin hibe almaya hak kazanması durumunda; uygulanması, gerekli olan eş finansmanının sağlanması, proje ortaklarının belirlenmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ile Sivil Toplum Kuruluşlarının hazırlayıp Çukurova Kalkınma Ajans'ına sunacakları projelere ortak olunması durumunda Belediyemizi temsile ve gerekli belgeleri imzalamaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 09 MART 2021 SALI GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

 

01- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’te düzenleme yapılması ve yapılacak değişiklikler gereği ilgili ödenek aktarımlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında protokol gerçekleştirilmesi, protokol imzalama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’na verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi.