Denizcilik Hizmet Tarifesi

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DENİZCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI LİMANLARDA

HİZMET KARŞILIĞINDA ALINACAK OLAN ÜCRET TARİFESİ

 

1-TEKNELERİN BARINMA ÜCRETİ (TL)

A-ÖZEL TEKNELERİN BARINMA ÜCRETLERİ                                                                         

a)0-4 metre uzunluğundaki deniz vasıtalarından yıllık                                                  56,00

b) 4,01-6 metre uzunluğundaki deniz vasıtalarından yıllık                                            86,00

c) 6,01-8 metre uzunluğundaki deniz vasıtalarından yıllık                                             135,00

d) 8,01-10 metre uzunluğundaki deniz vasıtalarından yıllık                                          148,00

e)10,01-12 metre uzunluğundaki deniz vasıtalarından yılık                                           160,00

f) 12,01 metre üzeri uzunluğundaki deniz vasıtalarından yıllık                                     197,00

g)   8 metre uzunluğa kadar deniz vasıtalarından günlük                                               3,00

h) Boyu 8 metreden uzun deniz vasıtalarından; günlük

ücreti (0,50 x Gemi Uzunluğu x Gün Sayısı)                                                                 0,50    

     

B-YÜZER LOKANTALAR, GEZİNTİ (TENEZZÜH) TEKNELERİ VE YOLCU MOTORLARI BARINMA ÜCRETLERİ                              

  1. Metrekare ücreti (24,00 x m2) / yıllık                                                                       24,00

  2. Metrekare ücreti (0,30 x m2) / günlük                                                                        0,30        

 

C-TİCARİ YATLARIN BARINMA ÜCRETLERİ                                                                         

  1. Metrekare ücreti (26,00 x m2)/yıllık                                                                         26,00

  2. Metrekare ücreti (01,00 x m2)/günlük                                                                      1,00

 

D-TROL VE GIRGIR GİBİ PROFESYONEL BALIKÇI TEKNELERİ BARINMA ÜCRETİ       

 

  1. 20 metreye kadar olanlar yıllık                                                                                246,00

  2. 20 metreden yukarı olanlar yıllık                                                                             420,00

  3. 20 metreye kadar olanlar günlük                                                                              25,00  

  4. 20 metreden yukarı olanlar günlük                                                                          40,00

 

E- YABANCI YATLARA UYGULANACAK BARINMA ÜCRETLERİ                                                 

a)Metrekare ücreti aylık ( 15,00 x m2)                                                                            15,00

b)Metrekare ücreti günlük (1,00 x m2)                                                                            1,00    

 

F- HİZMET GEMİLERİ, KURU YÜK GEMİLERİ VE DİĞER DENİZ VASITALARININ GÜNLÜK BARINMA ÜCRETİ             

Günlük Ücreti =  1,00 x Gemi Uzunluğu x Gün Sayısı                                                 1,00

 

G- RIHTIM VE ÇEKEK YERİ İŞGALİYE ÜCRETİ

 

Çekek yerine ve her ne sebeple olursa olsun rıhtıma alınan tüm tekneler için cinsine ve kategorisine göre yukarıda belirtilen barınma ücretleri % 100 arttırılarak uygulanır.                    

     

2-ELEKTRİK ÜCRETİ

Elektrik sarfiyat ücreti kw başına 50 krş olarak ücretlendirilir. Elektrik ücretleri aylık olarak tahakkuk ettirilecek olup son ödeme tarihi takip eden ayın 12 sine kadardır. Ödenmemesi halinde teknenin elektriği kesilir ve ödenmeyen ücretler için 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme cezası uygulanır.

 

3-TAŞUCU BALIKÇI BARINAĞI YAT VE FERİBOT YANAŞMA İSKELESİ’NDE UYGULANACAK İLAVE ÜCRETLER (TL)

 

Taşucu Balıkçı Barınağı Yat ve Feribot Yanaşma İskelesinde yolcu indirme/bindirme, araç indirme/bindirme işlemini gerçekleştiren gemilerden yolcu ve araç başına alınacak ücretler aşağıdaki tabloya göre tahsil edilir.

 

HİZMETİN TANIMI

BİRİM

ÜCRET

Oto (Otomobil, Kamyonet, Jeep, Pickup, Panelvan, Motosiklet, Minibüs, Midibüs vb)

Adet

 

35,00

İhraç Oto (Araç üstü olursa sadece TIR ücreti alınır)

Adet

70,00

Boş Araç (Traktör, Kamyon, Çekici, Çekici dorseli, her türlü römorklar ve otobüs)

Adet

55,00

Dolu Araç (Kamyon, Kamyonet, İş Makinaları, Çekici Dorseli, Her türlü römorklar)

 Adet

70,00

Gelen Yolcu

 

Kişi

5,00

Giden Yolcu

 

Kişi

15,00

Tartı Hizmeti / Tek Araç

Adet

10,00

Tartı Hizmeti / Boş-Dolu Araç (Çift Tartı)

Adet

15,00

Tartı Hizmeti / Dışarıdan Gelen Araç

Adet

30,00

Barınma (işgal) / 0-1000 Grt

Gemi/Gün

25,00

Barınma (işgal) / 0- 2000 Grt

Gemi/Gün

50,00

Barınma (işgal) / 0-3000 Grt

Gemi/Gün

70,00

Barınma (işgal) / 0-4000 Grt

Gemi/Gün

95,00

Barınma (işgal) / 0-5000 Grt

Gemi/Gün

120,00

Tatlı su hizmeti (ton)

Ton

10,00

 

4 -GEMİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN ATIKLARIN ALINMASI ÜCRETİ

 

Gemi ve deniz araçlarının seyrü seferinden kaynaklanan, cinsi ve evsafı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen atıkların alınmasında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri ve eki “Gemilerden Atık Alım Hizmeti Ücret Tarifesi” esas alınır. Gemilerin atıklarının alınmasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan esaslar ve ücret tarifesi geçerlidir. Mevzuatta yapılacak değişiklikler, bu tarifede değişiklik yapılmasını gerektirmeksizin uygulamaya girer.

 

5- RIHTIMDA BIRAKILAN MALZEME, EKİPMAN VE EŞYA ÜCRETİ

  1. Yıllık = 1000 TL x m2                                                                                              1000,00

  2. Günlük ücreti =10 TL x m2 x Gün Sayısı                                                                 10,00  

 

6- MUAFİYETLER

1-Taşucu Balıkçı Barınağı Yat ve Feribot Yanaşma İskelesine KKTC’den gelen yolcudan ücret alınmaz.

2-Taşucu Balıkçı Barınağı Yat ve Feribot Yanaşma İskelesinde tahsil edilen yolcu ve araç ücretleri gemi belgelerinde yazılı yolcu adedine göre, gemi kaptanı veya acentesinden alınır. Yolcuların beraberindeki zati eşya için ayrıca ücret alınmaz.

3- Taşucu Balıkçı Barınağı Yat ve Feribot Yanaşma İskelesinde; 7 yaşına kadar (7 yaş dahil) çocuklar, ülkemize gelen/ giden Cumhurbaşkanı, Başbakan, beraberindeki görevli memurlar ve araçları, tatbikat ve memleketimizi ziyaret maksadıyla gelen münhasıran denizcilik eğitimi veren okul gemilerinin öğretmen ve öğrencileri, deniz kazazedeleri ve diplomatlar yolcu ücretinden muaftır.

4-KKTC’de görevli TSK personeli ile bunların eş ve çocukları ile erbaş ve erler yolcu ücretlerinden muaftır.

5-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “Seyahat Kartı” verilenler ile 65 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yolcu ücretinden muaftır.

6- Araçlarıyla seyahat eden şoförlerden sadece araç ücreti alınır.

 

7- GENEL HÜKÜMLER

1-Çamlıbel Yat Limanı ile Taşucu Balıkçı Barınağı Yat ve Feribot Yanaşma İskelesinde barınmak isteyen gemi ve deniz araçları Denizcilik Dairesi Başkanlığı Limanlar Şube Müdürlüğü ile Barınma ve Hizmet Sözleşmesi imzalamak zorundadır.

2- Müsadere edilen, hacizli ve her ne sebeple olursa olsun hakkında hukuki takip yapılan gemi ve deniz araçlarına verilen hizmet ile yıllık ve günlük bağlama ücreti yukarıda belirtilen uygun özellikteki tarifeye göre uygulanır.

3-Barınma ücretleri peşin tahsil edilir. Talep edilmesi halinde yıllık bağlama ücretlerinin 1 inci taksitini peşin, 2 nci taksitini sözleşme tarihinden en geç altı ay sonra olmak üzere 2 eşit taksitle ödeyecek olup vadesinde ödenmeyen ücretlere 6183 sayılı kanun hükümlerine göre gecikme cezası uygulanacaktır.

4-Gümrüklü sahada ücretler, gemi limandan ayrılacağı gün tahsil edilir. Ücretini ödemeyen gemilerin limandan çıkışına izin verilmez.

5-Yıllık barınma ücreti bir yıl barınmayı taahhüt edenlere uygulanır. Ancak bir yıldan daha az barınırsa aradaki fark geri ödenmez.

6-Hesaplamalarda kullanılan gemi ve deniz araçlarının ebat ve tonaj değerleri, gemiye ait Tonilato Belgesindeki değerlerdir.

7-Küsüratlı ücretlerde kuruş hanesi TL olarak bir üste yuvarlanır. Tarifedeki ücretlere KDV dahildir.

8- Çamlıbel Yat Limanı ile Taşucu Balıkçı Barınağı Yat ve Feribot Yanaşma İskelesine Belediyemizin bilgisi dışında bırakılan ve sahiplerine ulaşılamayan yada sözleşme süresi bittikten sonra bir ay içerisinde yeni sözleşme talep edilmeyen tekne, deniz aracı, malzeme, ekipman ve eşyalar çektirme, taşıma, muhafaza ve benzeri ücretleri sahibine rücu edilmek üzere Belediyemizce bulunduğu yerden alınıp uygun bir yerde muhafaza edilebilir. Bir aylık bekleme süresi sonunda haklarında meri mevzuat kapsamında işlem yapılması için ilgili kurumlara müracaat edilir.