Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Yönetim Şeması

Mersin Büyük Şehir Belediyesi Yönetim Şeması

  • Başkan
    • Özel Kalem Müdürlüğü
    • 1. Hukuk Müşavirliği
    • Teftiş Kurulu Başkanlığı
      • Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü
    • İç Denetim Birimi Başkanlığı
      • İç Denetim Şube Müdürlüğü
    • Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürlüğü
    • Protokol ve Törenler Şube Müdürlüğü
    • Kent Araştırmaları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
    • Genel Sekreter Devran Kutlugün
      • Kent Konseyi Şube Müdürlüğü
      • Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü
      • GENEL SEKRETER YRD. - HASAN GÖKBEL
        • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
          • Basın Yayın Şube Müdürlüğü
          • Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü (BİMER)
          • Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
        • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
          • Güvenlik ve Bina Yönetimi Şube Müdürlüğü
          • Satınalma ve İhaleli İşler Şube Müdürlüğü
          • Sivil Savunma Şube Müdürlüğü
        • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
          • Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü
          • Kent Müzesi ve Kütüphane Şube Müdürlüğü
          • Kongre Merkezi Şube Müdürlüğü
          • Kültür ve Sanat Etkinlikler Şube Müdürlüğü
          • Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü
          • Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü
          • Turizm,Tanıtım ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
        • Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
          • Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
          • Gelirler Şube Müdürlüğü
          • İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
          • Muhasebe Şube Müdürlüğü
          • Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
          • Takip Şube Müdürlüğü
        • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
          • Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
          • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
          • Psiko-Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
          • Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
          • Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
        • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
          • Ar-Ge ve Projeler Şube Müdürlüğü
          • İç Kontrol Şube Müdürlüğü
          • İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
          • Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü
        • Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
          • Arşiv Şube Müdürlüğü
          • Encümen Kararları Şube Müdürlüğü
          • Meclis Kararları Şube Müdürlüğü
          • Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
      • GENEL SEKRETER YRD. - HASAN GUBAROĞLU
        • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
          • Enerji İşleri Şube Müdürlüğü
          • İdari İşler Şube Müdürlüğü
          • İhaleli İşler Şube Müdürlüğü-Fen
          • Makine İkmal Şube Müdürlüğü
          • Yapım Şube Müdürlüğü
        • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
          • Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
          • Harita Şube Müdürlüğü
          • İmar ve Denetim Şube Müdürlüğü
          • Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
          • KUDEB Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü
          • Planlama Şube Müdürlüğü
          • Ruhsat Şube Müdürlüğü
          • Zemin İnceleme ve Laboratuvar Araştırma Şube Müdürlüğü
        • Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
          • Anamur Koordinasyon Şube Müdürlüğü
          • Bozyazı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
          • Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü
          • Gülnar Koordinasyon Şube Müdürlüğü
          • Merkez Koordinasyon Şube Müdürlüğü
          • Mut Koordinasyon Şube Müdürlüğü
          • Silifke Koordinasyon Şube Müdürlüğü
          • Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü
        • Park ve Bahceler Dairesi Başkanlığı
          • Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
          • İhale ve Muhasebe Şube Müdürlüğü
          • Kent Estetiği ve Projeler Şube Müdürlüğü
          • Park Bahçeler Şube Müdürlüğü
        • Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
          • Bitkisel Materyal ve Seracılık Şube Müdürlüğü
          • Tarımsal AR-GE ve Eğitim Şube Müdürlüğü
          • Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü
        • Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
          • Hayvan Sağlığı ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü
          • Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü
          • Veteriner Halk Sağlığı ve Mezbahaneler Şube Müdürlüğü
      • GENEL SEKRETER YRD. - MUSTAFA KEMAL ÇOKAKOĞLU
        • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
          • Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
          • Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
          • Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü
          • Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
          • Temizlik Şube Müdürlüğü
        • Engelliler Dairesi Başkanlığı
          • Engelliler Mesleki Eğitim ve Spor Şube Müdürlüğü
          • Engelliler Şube Müdürlüğü
        • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
          • Eğitim Şube Müdürlüğü
          • İşçi Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü
          • Mali Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü
          • Memur Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü
        • İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
          • Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü
          • İştirakler Şube Müdürlüğü
          • Mersin Hal Şube Müdürlüğü
          • Tarsus Hal Şube Müdürlüğü
        • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
          • Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü
          • İtfaiye Eğitim Şube Müdürü
          • Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
          • Teknik Hizmetler Şube Müdürü
          • Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürlüğü
        • Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
          • Gıda Hizmetleri Şube Müdürlüğü
          • Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü
          • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
          • Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
        • Zabıta Dairesi Başkanlığı
          • Çevre ve Sağlık Koruma Zabıta Şube Müdürlüğü
          • Denetim ve Kentsel Zabıta Şube Müdürlüğü
          • Merkez Şube Müdürlüğü
          • Önleyici Hizmetler Zabıta Şube Müdürlüğü
          • Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü
          • Turizm Zabıta Şube Müdürlüğü
          • Zabıta Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
      • GENEL SEKRETER YRD. - KENAN TEKTEMÜR
        • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
          • Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü
          • Sistem Donanım Şube Müdürlüğü
          • Yazılım ve Yönetim Şube Müdürlüğü
        • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
          • Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
          • Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
          • Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü
        • Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
          • Alt Yapı Projeler Şube Müdürlüğü
          • Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü
          • Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
          • Üst Yapı Projeler Şube Müdürlüğü
        • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
          • Otobüs Terminal İşletmesi Şube Müdürlüğü
          • Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü
          • Ticari Plaka ve Denetleme Şube Müdürlüğü
          • Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü
          • Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
          • Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü
          • Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
        • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
          • AYKOME Şube Müdürlüğü
          • İhale ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
          • Kırsala Hizmetler Şube Müdürlüğü
          • Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü
  • Büyükşehir Belediye Meclisi
  • Büyükşehir Belediye Encümeni

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153