Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Görevleri

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Görevleri

 • Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleri ilçe merkezlerine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak veya yaptırmak, trafik yatay işaretlemelerini yapmak veya yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, bu yolların karla mücadele çalışmalarını yürütmek, bu yollarda gerekli görülen yerlerde sanat yapıları, korkuluk ve bariyer, kavşak, orta refüj, kaldırım, tretuvar, viyadük, köprü, taşıt alt ve üst geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri yapmak ve yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak, cadde ve bulvarlar üzerinde gerekli görülen yerlerde yürüyen merdiven ve engelli asansörleri yapmak veya yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yol harcamalarına katılma paylarını takip etmek.
 • Asfalt, bordür, kilit taşı, stabilize, alt temel ve temel malzemesi gibi malzemeleri üretmek, temin etmek, imal etmek, naklini, serme-sıkıştırma çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 • Asfalt, Sathi kaplama ve diğer üstyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 • Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetki alanında kalan derelerin temizlik ve bakımlarını yapmak.
 • Daire başkanlığının görevleri kapsamında taş ocakları, şantiyeler ve ilgili diğer tesisleri projelendirmek, kurmak ve işletmek.
 • Bünyesinde bulunan taş ocakları, asfalt şantiyesi ve diğer tesislerde kullanılan makine, araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak.
 • Yıkıma hazır hale getirilen yapıların yıkımlarını yapmak veya yaptırmak.
 • Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak bölgenin öncelikli ihtiyaçları tespit etmek, plan ve programlar hazırlamak.
 • Doğal afetlerin yarattığı olumsuz fiziki etkilerin kaldırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Altyapı koordinasyon merkezinin sekretarya hizmetlerini yürütmek
 • Büyükşehir sınırları içinde altyapı veri tabanını oluşturmak.
 • Altyapı çalışmalarını koordine etmek, altyapı kazı ruhsatı vermek, kazıları denetlemek, ruhsata aykırı veya ruhsatsız kazılara cezai müeyyide uygulanmasını sağlamak.
 • AYKOME bildirimleri doğrultusunda sorumluluk alanındaki yolların asfaltlanmasını gerçekleştirmek.
 • İlçe belediyelerinin payına düşen zemin tahrip masraflarının tahakkukunu yapmak.
 • İlçe belediyelerine verilen asfalt bedellerinin tahakkukunu yapmak.

Birimin Faaliyetleri

 • Üst Geçit, Köprü , Menfez, Sanat Yapıları Yapımı Bakımı ve Onarımı
 • Yeni Yol Açma Çalışmaları
 • Cadde ve Yol Projesi Yapımı
 • Yaya Alt ve Üst Geçidi Yapılması
 • Katlı Kavşak Yapılması
 • Kaldırım, Tretuvar Yapılması
 • Asfalt, Bordür, Kilit Taşı, Büz, Stabilize, Alt Temel ve Temel Malzemesinin Üretilmesi, Temin Edilmesi, Naklinin ve Serme Sulama Sıkıştırma Çalışmalarının Yapılması
 • Merkezdeki ve Kırsaldaki Yolların Yapımı Bakımı ve Onarım Çalışmaları
 • Kış Şartları İle Mücadele Çalışmaları
 • Derelerin Islahı ve Bakımı
 • Doğal Afetlerin Yarattığı Olumsuz Fiziki Etkilerin Kaldırılmasına Yönelik Çalışmalar
 • Yıkım İşleri  (Zemin + 3 Kata Kadar)
 • Yatay İşaretleme Çalışmaları

 

 

 

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185