Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Yapım Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-Yapım Bakım Onarım Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube MüdürüAli Bedrettin KARATAŞ
 • Telefon0(324) 533 17 06
 • E-Postayapim@mersin.bel.tr
 • Adres

  Siteler Mah.Akdeniz Cad.No:2 Fen İşleri Hizmet Binası Kat:2 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Yapım Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Görevleri

Yapım Şube Müdürlüğünün görevleri;

 1. Belediye hizmet binalarının ve vatandaşlardan gelen talep dilekçeleri doğrultusunda 6360 ve 5216 sayılı Kanunların verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında her türlü küçük onarımları teknik personeller tarafından yapmak veya yaptırmak, diğer Daire Başkanlıklarımıza veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönlendirmek,
 2. İhale usulü ile yapılacak işlerin yerinde incelenmesini sağlayarak (bina, sanat yapıları, park bahçe, diğer yapım ve onarım işleri) İhale sürecinin bitimine müteakip, Müteahhitle sözleşmeleri imzalanan işlerin Kontrol Teşkilatını görevlendirmek,
 3.  4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalara göre yaklaşık maliyet hesap cetvelleri, mahal listeleri, idari ve teknik şartnameler, iş programları, işin yapımı sırasında seviye tespitleri, ataşmanlar ve hakedişleri kontrol etmek,
 4.  Kontrol Teşkilatı aracılığıyla Müteahhitlere iş yeri teslimini ve işe başlanılmasını sağlamak,
 5. İhalesi yapılan, sözleşmesi imzalanan, yer teslimi yapılarak işe başlanan işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince Kontrol Teşkilatına yaptırılıp, süresinde bitirilmesini sağlamak,
 6. Yapılan işin devamı esnasında zorunlu hallerde Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan mukayeseli keşif ve iş artışı belgelerini onaylamak,
 7. Kontrol Teşkilatı tarafından Geçici ve Kesin Kabul teklif belgeleri hazırlanan işlere ait Geçici ve Kesin Kabul Komisyonu kurmak,
 8. Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan hakedişlerde süre uzatımı, ceza, teminat kesintileri, fiyat farkları, yeni fiyat analizlerini ve kesin hesapları kontrol etmek,
 9. İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan tesislerin ilgili birim veya Kuruma teslim edilmesini sağlamak,

Strateji Geliştirme, Yaklaşık Maliyet ve Veri Hazırlama Şefliğinin görevleri;

 1.   Belediyenin belirlenmiş ya da belirlenecek olan politikaları doğrultusunda plan ve program geliştirmek, bütçe hazırlamak. Bu hazırlanan plan, program ve bütçenin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak ve Daire Başkanlığının hizmet alanı içerisine giren işlerin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçeyi hazırlayarak, Başkanın onayına sunmak,
 2.   Yürürlükteki mevzuat dahilinde Daire Başkanlığının yıllık faaliyet raporunu ve performans raporunu hazırlamak,
 3.   Stratejik planı hazırlayarak, ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

       ç) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun harcama yapılmasını sağlamak ve hesaplarını tutmak,

 1.   Geliştirilebilen esnek yapılı gelişmiş programlama araçlarıyla yazılan Proje Takip Programını günün isteklerine göre geliştirmek. Gelişen teknolojileri takip ederek Sistemin teknoloji ile uyumluluğunu, sistemin güvenilir ve güncel olmasını sağlamak,
 2.   Daire Başkanlığına ait veri tabanı oluşturmak, verilerin korunmasını, saklanmasını sağlamak bu verilerin, yönetilmesini, gerekli analizlerin yapılmasını veya yaptırılmasını, bu verilerin sorunsuz olarak kullanılması ve veri güvenliğini sağlamak,
 3.   Belediye hizmet binalarının ve vatandaşlardan gelen talep dilekçeleri doğrultusunda 6360 ve 5216 sayılı Kanunların verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında, her türlü küçük onarımları teknik personeller tarafından yapmak veya yaptırmak, diğer Daire Başkanlıklarımıza veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönlendirmek,

Kesin Hesap Kontrol ve Yapım Şefliğinin görevleri;

 1.    Belediye hizmet binalarının ve vatandaşlardan gelen talep dilekçeleri doğrultusunda 6360 ve 5216 sayılı Kanunların verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında, her türlü küçük onarımları teknik personeller tarafından yapmak veya yaptırmak, diğer Daire Başkanlıklarımıza veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yönlendirmek,
 2.    İhale usulü ile yapılacak işlerin yerinde incelenmesini sağlayarak “bina, sanat yapıları, park bahçe, diğer yapım ve onarım işleri” İhale sürecinin bitimine müteakip, Müteahhitle sözleşmeleri imzalanan işlerin Kontrol Teşkilatını görevlendirmek,
 3.    Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan 4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalara göre yaklaşık maliyet hesap cetvelleri, mahal listeleri, idari ve teknik şartnameler, iş programları, işin yapımı sırasında seviye tespitleri, ataşmanlar ve hakedişleri kontrol etmek,
 4. Kontrol Teşkilatı aracılığıyla Müteahhitlere iş yeri teslimini ve işe başlanılmasını sağlamak,
 5.    İhalesi yapılan, sözleşmesi imzalanan, yer teslimi yapılarak işe başlanan işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince Kontrol Teşkilatına yaptırılıp, süresinde bitirilmesini sağlamak,
 6.   Yapılan işin devamı esnasında zorunlu hallerde Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan mukayeseli keşif ve iş artışı belgelerini kontrol etmek ve onaylamak,
 7.    Kontrol Teşkilatı tarafından Geçici ve Kesin Kabul teklif belgeleri hazırlanan işlere ait Geçici ve Kesin Kabul Komisyonu kurmak, 
 8.   Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan Hakedişlerde süre uzatımı, ceza, teminat kesintileri, fiyat farkları, yeni fiyat analizlerini ve kesin hesapları kontrol etmek ve onaylamak,
 9.   İhale ile yapımı gerçekleştirilen ve geçici kabulü yapılarak tamamlanan tesislerin ilgili birim veya Kuruma teslim edilmesini sağlamak,
 10.    Kontrol Teşkilatı tarafından hazırlanan, projeleri, hakkedişleri, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin mevzuat doğrultusunda kontrol etmek, eksik bilgi ve belgeleri tamamlatmak ve onaylamak,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153