Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü

Görevleri

Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü Görevleri

Birimin İlke/Hedefleri:

• Kültür, sanat ve turizm alanında çalışmalar gerçekleştirerek, kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak,
• Kültür ve turizm şehri olmak ve bu amaçla etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklerin sürekliliğini sağlamak.


Müdürlüğün Faaliyetleri:

a. Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, tanıtmak, benimsetmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler yapmak,

b. Turizm ve tarihi değerlerin korunması açısından diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili komisyonlarda görev almak,

c. Kentin tarihi mekanlarında yapılacak restorasyon, arkeolojik kazı vb. bilimsel araştırma, inceleme ve her türlü çalışmalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer kurum kuruşlarla iş birliği içinde olmak, arkeolojik kazı ve bilimsel araştırmalara maddi destek vermek,

d. Turizme yönelik festivaller düzenlemek, diğer kurum ve kuruşların düzenlediği turizm festivallerine katılmak, bütçe imkanları dahilinde destek vermek,

e. Milli ve manevi değerlerimiz ile kültür ve turizm faaliyetlerinin tanıtılmasına yönelik yurt içi kültürel geziler düzenlemek ve benzeri faaliyetleri yapmak,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185