Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Units

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Units

Görevleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı Görevleri

 Büyükşehir Belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleriyle her türlü iş ve işlemleri ve etkinlikleri ile ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve önleyici tedbirler almak. Mevzuatı ve uygulamayı takip ederek kurumsal politikalar konusunda tavsiyelerde bulunmak, tüm personelin meslek içi eğitimine katkı sağlamak.  Büyükşehir Belediye Başkanınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Ön inceleme yapmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153