Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü

Görevleri

Tarımsal Yapılar ve Sulama Şube Müdürlüğü Görevleri

1. Tarım faaliyetlerini yerine getirmek üzere üretimden pazarlamaya kadar ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı tesisleri ile arazi varlığı ve su kaynaklarını korumak ve tarım arazilerinin sulanmasına, tarım arazilerine su götürülmesine dair ihtiyaç duyulan her türlü altyapı ve üstyapı tesislerinin projeleri ve yapımını yapmak/yaptırmak, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
2. Yatırım programındaki birime ait sulama tesislerinin yapımı ile ilgili işlerin keşif, yaklaşık maliyet, ihale, kontrollük, hak ediş, geçici kabul, kesin kabul işlemleri ile idari işleri yürütmek ve kesin hesaplarını yapmak.
3. Mülga Toprak Su, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Mersin İl Özel İdaresi?nce geçmişte yapılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış ya da ekonomik ömrünü tamamlamadığı halde doğal afetler nedeniyle hasar görmüş sulama amaçlı tesislerin bakım onarım projelerini ve tesisleri yapmak veya yaptırmak.
4. Başkanlıkça, Mülga Toprak Su, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Mersin İl Özel İdaresi?nce geçmişte yapılan ve Belediye tasarrufunda bulunan sulama amaçlı tesisleri ile Belediye tarafından yapılacak olan her türlü sulama amaçlı tesislerin yasal mevzuatlar çerçevesinde işletme amaçlı kurulacak sulama kooperatiflerine işletme, bakım ve onarımını yapmak üzere devir işlemlerini yapmak/yaptırmak.
5. Tarım ve Sulama Alanları ile ilgili konularda, kurumsal ve bireysel olarak yapılan başvurulara görüş beyan etmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185