Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü
Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü

Görevleri

Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü Görevleri

1. Tarım sektöründeki üreticilere yönelik iyi tarım uygulamalarını içeren sosyo-ekonomik araştırmalar ve projeler hazırlamak/hazırlatmak, uygulamak/uygulatmak ve değerlendirmek.
2. Tarla, bahçe ve yem bitkileri üretim kaynaklarının etkili kullanılması, verimliliğin arttırılması, ürünlerin çeşitlendirilmesi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve mekanizasyonu, tarıma yönelik enerji uygulamaları ile alternatif tarımla ilgili projeler hazırlamak/ hazırlatmak, uygulamak/ uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
3. Tarım ürünlerine katma değer kazandıracak, ürünlerin pazarlanmasını kolaylaştıracak projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak.
4. Hayvancılığı destekleme kapsamında canlı hayvan desteği sağlamak.
5. Hayvancılığı yetiştiricilik yönünden teşvik, destekleme, eğitim ve yayım çalışmaları ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak.
6. Arıcı ve Göçer üreticilere yönelik kırsalda sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek amacıyla alet ve ekipman desteği sağlamak, verilen alet ve ekipmanların takibini yapmak.
7. Organik ve ekolojik tarım faaliyetlerini içeren projeler geliştirmek, projeleri uygulamak/uygulatmak, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
8. Her türlü eğitim, danışmanlık, yayım ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerde bulunmak, ortak faaliyetler ve projeler yürütmek, koordinasyon sağlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185