Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

Görevleri

Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında proje ve programlar yapmak veya yaptırmak,
  2. Büyükşehir belediyesinin mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan veya Büyükşehir belediye meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapmak veya yaptırmak,
  3.  Etüt ve projelerin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak işbirliği yapmak,
  4. Hizmet alımı yapılan projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini, kontrollük, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hak ediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,
  5.  Korunması gerekli doku ve sokakları sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri ile    çevre düzenleme projelerini yapmak veya yaptırmak,
  6. Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, envanter, brifing ve bütçenin şubesi ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
  7. Kamu kurum ve kuruluşlarınca takip edilen ve görev alanına giren konularda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kurum görüşü vermek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından kurum görüşü istemek,
  8. Daire başkanlığından gelen evrakları ilgili şefliklere zamanında havale ederek, çalışanlar arasında gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153