Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube MüdürüAras Özlem DOĞAN TOPALOĞLU
 • Telefon0324 533 16 02
 • E-Postatarihicevrekorum@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mh. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok Kat Kat:7 Akdeniz/ MERSİN

Görevleri

Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla 21.07.1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 5366 sayılı kanun ve diğer ilgili kanunlar kapsamında proje ve programlar yapmak veya yaptırmak,
 2. Büyükşehir belediyesinin mülkiyeti veya tasarrufunda bulunan veya Büyükşehir belediye meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yapmak veya yaptırmak,
 3. Etüt ve projelerin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak işbirliği yapmak,
 4.  Hizmet alımı yapılan projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini, kontrollük işlemlerini, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hak ediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,
 5. Korunması gerekli doku ve sokakları sağlıklaştırma ve kentsel tasarım projeleri ile çevre düzenleme projelerini yapmak veya yaptırmak,
 6. Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, envanter, brifing ve bütçenin şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarınca takip edilen ve görev alanına giren konularda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kurum görüşü vermek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından kurum görüşü istemek,
 8. Daire başkanlığından gelen evrakları ilgili şefliklere zamanında havale ederek, çalışanlar arasında gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
 9. Amirlerince verilecek benzer işleri ve görevleri yerine getirmek.

     (2) Tarihi Çevre Koruma Projeler Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, müdürlüğün görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Şef, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur,
 3. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla 21.07.1983 tarihli 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında proje ve programlar yapmak veya yaptırmak,
 4. Daire Başkanlığınca yapılmasına karar verilen tarihi çevre koruma projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, planlanan ve yapımı yürütülen bu projelerin sunum ve raporlarını hazırlamak,
 5. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, arazi ve envantere dayalı mevcut durum analizinin yapılması, stratejik plan ve performans planındaki hedefleri doğrultusunda yatırım programı dâhilinde ve ihtiyaç analizinin yapılması sonucunda ihtiyaç duyulan projelerin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak ve projenin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 6. Hizmet alımı yapılan projelerin; teknik ve idari şartnamesini, proje yaklaşık maliyetini, kontrollük işlemlerini, proje kabul teklif belgesini, muayene ve kabul, hak ediş işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek, kesin hesap işlemlerini yapmak,
 7. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkların tesciline ilişkin kurum görüşü hazırlamak,
 8. Daire Başkanı ve Müdür tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

      (3) Tarihi Çevre Koruma İdari İşler Şefliğinin görevleri şunlardır:

 1. Şube Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, müdürlüğün görev alanına giren konularda Daire Başkanı ve Şube Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
 2. Şef, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuata uygun olarak etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.
 3. Bağlı bulunduğu müdürlüğün sekretaryasını yapmak,
 4. Büro ve Arşiv İşleri Personeli vasıtasıyla Daire Başkanlığı ve Müdürlüğün talimatları doğrultusunda, Müdürlük personeli ile ilgili yazışma, Müdürlüğe ait evrak kayıt, sekretarya, lojistik destekler ve arşiv işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 5. Daire Başkanı ve Müdür tarafından verilen benzer görevleri yerine getirmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185