Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Birim yöneticisi tarafından verilen iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda bulunan spor tesislerinin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, kullanıma hazır halde tutmak,
 3. Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının yapıldığı, Mersin’i temsil edecek sporcuların yetişmesine olanak sağlayan ve sporu özendiren tesislerin yapılmasında koordinasyonu sağlamak,
 4. Birime bağlı olan tesis, kamp ve merkezlerin eksikliklerini takip etmek, bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak, yapılacak müsabakalar ve sosyal etkinlikler için hazır halde tutmak,
 5. Halkın spora olan ilgisini artıracak proje ve tanıtımların geliştirmek, spor tesislerine erişim imkânlarının iyileştirmek,
 6. Sporcu yetiştirme merkezleri kurulmasını sağlamak ve bu merkezlerin yürütülebilmesi hususunda bütçelerini belirlemek, her türlü giderlerini karşılamak,
 7. Tesisler içerisinde mevcut alanların verimliliğini arttırmak.
 8. Sorumluluğunda bulunan tesis ve spor alanlarının temizlik ve bakımının yapılmasını sağlamak,

Spor Tesisleri Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

 1. Görev alanı ile ilgili Birimin/Müdürlüğün vereceği işleri yapmak, yaptırmak.
 2. Sporu özendiren tesislerin yapılmasında diğer birimler ile koordinasyonu sağlamak,
 3. Mevcut spor tesislerinin bakım-onarımının yapılmasını sağlamak,
 4. Mersin halkının spordan faydalanmasını sağlamak amacıyla spor tesislerini hazırlayarak hizmete sunmak,
 5. Birime bağlı olan tesis, kamp ve merkezlerin eksikliklerini takip etmek, bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak, yapılacak müsabakalar ve sosyal etkinlikler için hazır halde tutmak,
 6. Tesisler içerisinde mevcut alanlarının verimliğini artırmak için gerekli alt yapıyı hazırlamak,
 7. Sporcu yetiştirme merkezleri kurulmasının hazırlıklarını yapmak, işleyişin yürütülmesini sağlamak,
 8. Sorumluluğunda bulunan tesis ve spor alanlarının temizlik ve bakımının yaptırılmasını sağlayarak ilgili Şube Müdürünü bilgilendirmek,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185