Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Sivil Savunma Şube Müdürlüğü

İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Sivil Savunma Şube Müdürlüğü

Görevleri

Sivil Savunma Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin mevzuat kapsamında Sivil Savunma,Afet,Acil Durum,Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekide yürütülmesini sağlamak amacı ile sivil savunma planlarını hazırlamak,güncel tutmak;sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, belediye içinde diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
  2. 13.06.1958 tarihli ve 9931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7126 Sayılı Sivil Savunma (Sivil Müdafaa) Kanunu, 25.05.1959 tarihli ve 10213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7269 Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun, 08.11.1983 tarihli ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yaımlanan 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, 17.06.2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sivil Savunma iş ve işlemlemleri ile ilgili kanun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK),TÜZÜK(Nizamname),Yönetmelik,Yönerge,Tebliğ,Genelge,talimatlar doğrultusunda Sivil Savunma,Afet,Acil Durum,Sferberlik ve Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin birşekilde yürütülmasini sağlamak amacıyla; Mersin Büyükşehir Belediyesi(Başkanlık Makamı)na ait Sivil Savunma iş ve işlemleri kapsamında Sivil Savunma planlarını hazırlamakigüncel tutmak,bağlı birimlerin Sivil Savunma Planlarını koordine ederek hazırlamak/hazırlatmak ve planların güncel tutulmasını sağlamak ve bu işlerle ilgili Mersin Valiliği, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185