Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü

Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü

Görevleri

Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü Görevleri

Birimin İlke / Hedefleri:

STRATEJİK AMAÇ

 1. Mersin'i Türkiye'nin Ulaşımı en kolay kentine dönüştürmek,

 2. Mersin'i Ulaşımda ülkenin en modern kentine dönüştürmek,

 3. Mersin'i Ulkenin en son teknolojik gelişmeler ışığında işletilen kentine dönüştürmek,

 4. Mersin'i Türkiye'nin Ulaşım bağlamında en güvenilir,en disiplinli kentine dönüştürmek,

 5. Büyükşehirler arasında Mersin'i Türkiye'nin toplu taşımada en modern kentine dönüştürmek,

 6. Mersin kentini; çocuklara ,gençlere, kadınlara ,yaşlılara ve engellilere yönelik üretilen proje zenginliğiyle, Türkiye'de lider yapabilmek stratejik amacımızdır.

 

HEDEFLERİMİZ


Dünyada ve bölgesinde her geçen gün etkinliği ve cazibesi daha da artan bir merkez olma yolundaki konumu ile güçlenen Mersin Şehrimiz, gerçekleştirdiğimiz yatırım ve hizmetlerimiz ile arzuladığımız hedefler doğrultusunda hızla büyümekte ve gelişmektedir. Ulaşım her vatandaşın ihtiyaç duyduğu bir hizmettir. BöyIe bir hizmeti kalite standaftlarını kazandırmak sosyal, refah, modern, engelsiz bir şehir olabilmek adına çalışmalarımıza halkımızın görüş alışverişi ve ihtiyaçları doğrultusunda analiz ederek azim ve kararlılıkla yolumuza devam etmek.

 

Birimin Görev,Yetki ve Sorumlulukları:

 1.  Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimatlar vermek,

 2. Raylı Sistem hizmetinin devamlılığını sağlamak için gerekli personel, araç, yedek parça, işçilik vb. ihtiyaçları tespit etmek, temin etmek,

 3.  Raylı Sistem tarifelerini hazırlamak, tarifelere uygun olarak hizmetin yerine getirilmesini sağlamak, tramvayla ilgili UKOME kararlarını uygulamak,

 4. Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına bildirmek,

 5. Raylı Sistemlerin her türlü bakım ve tamirlerini yapmak, yaptırmak, sefere hazır halde bulundurmak,

 6. Kaza halinde, yolun açılması ve hizmetin devamı için gerekenleri yapmak, yaptırmak,

 7. Raylı Sistem güzergâhının çalışmasına engel teşkil eden fiziki aksaklıkların giderilmesi ile ilgili işleri yaptırmak,

 8. Raylı Sistem güzergâhında bulunan duraklarının tamir ve bakımlarını yapmak, yaptırtmak,  değişen ihtiyaçlara göre duraklarda ve durak yerlerinde gerekli düzenlemeleri yapmak, yaptırmak,

 9. Yetki alanı içerisindeki bütün araç-gereç, makine ve tesislerin işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışmasını temin etmek, bunun için gereken önlemleri almak

 10. Sorumluluk sahasındaki tesislerin, araç ve gereçlerin sabotajlara karşı korunması için gerekli önlemleri almak,

 11. Raylı Sistem İdaresi Şefliği ve Teknik Hizmetler Şefliği idari yapılanma içerisinde Raylı Sistem Şube Müdürlüğünün alt birimleri olup alt birimlerin çalışma esas ve usulleri ile görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir çalışma yönergesi ile belirlenir.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185