Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Sahil Kumlama Alanı Projesi

Teknik Bilgi: Proje sahası Mersin Yat Limanı Batısı ve Doğusu olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Projenin batı kısmında 350 metre ve 380 metre uzunluklarında 2 adet mendirek yapımı planlanmıştır. Projenin doğu kısmında ise ortalama uzunlukları 150 metre olan 5 adet ‘Y’ biçiminde mahmuz ile ortalama uzunlukları 130 metre olan 5 adet açık deniz dalga kıranı yapımı planlanmıştır. Dolgu alanı önüne 40 m açıklığa kadar kum taşıma işlemi yapılması ile plaj alanları oluşturulmuştur.

Hedef:  Zamanla yerel ve merkezi yönetim kararları ile dolgu ve imar yapılara kaybedilen doğal sahil hattının yeniden kazanılması hedeflenmektedir. 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185