Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Gürültü Eylem Planı

Gürültü Eylem Planı

MERSİN İLİ HASSAS ALANLARINDA GÜRÜLTÜ AZALTIMI ALTERNATİF SENARYOLARININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TAMAMLANDI, UYGULANMAYA BAŞLANIYOR

GÜRÜLTÜ

Gürültü: “Hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tarif edilir. Ses, nesnel bir kavram olup ölçülebilir ve varlığı kişiye bağlı olarak değişmezken, gürültü ise öznel bir kavramdır. Bir sesin gürültü olarak nitelenip nitelenmemesi kişilere bağlı olarak değişebilir. Kimilerinin severek ve eğlenerek dinlediği müzik diğerlerini rahatsız edebilir.

MEVZUAT

Eylem Planları: 2002/49/EC sayılı Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifine uyumlu olarak çıkartılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde; Yüz binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları için, sınır değerlerin aşılması durumu ya da yetkili idarelerce seçilen diğer kriterler olarak tanımlanan önceliklere belirgin bir şekilde yer veren eylem planlarının hazırlanmış gerekir” denilmektedir.

PROJE BİLGİLERİ

Projenin Adı: Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi
Projenin Süresi: 2 yıl
Projenin Başlangıç ve Bitişi: 05.06.2016-05.06.2018
Projenin Finansmanı: Mersin Büyükşehir Belediyesi
Projenin Yüklenicisi: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

PROJE SÜRECİ

 1. Paydaşlarla koordinasyon toplantıları düzenlemesi
 2. Sıcak noktaların tespiti (Düzenleme yapılması ihtiyacı gereken noktalar konut yoğunluğu, hastane, okul vb. gibi.)

 3. Belirlenen sıcak noktalar için gürültü azaltım senaryolarının oluşturulması (fayda oranı, konut-kişi sayısı)

 4. Oluşturulan senaryoların maliyet analizleri

 5. Gürültü eylem planının hazırlanması (azaltım tedbirleri, uygulama stratejileri, sorumlu kurum ve kuruluşlar, olası bütçeler ve kaynaklar, iyileştirme sonuçları…)

 6. Sonuç raporunun hazırlanması

PROJE ÇIKTILARI

Gürültü Azaltım Senaryoları;
Mersin İlinde gürültünün azaltımı amacıyla gürültü haritalarındaki sıcak noktalar esas alınarak belirlenen gürültü yönetimine aday alanlar (Merkez: 14, Tarsus: 6, Erdemli: 2, Silifke: 3) için aşağıdaki azaltım yöntemlerinden biri ya da birkaçının aynı anda uygulandığı senaryolar oluşturulmuştur:

 1. Trafik hızının düzenlenmesi: Trafik hızını azaltacak ve düzensiz trafik akışını düzenleyecek gürültü kontrol önlemleri
 2. Yol yüzeyinin sessiz kaplama türleri ile değiştirilmesi: Yol yüzeyinin taş mastik asfalt ile değiştirilmesi
 3. Yeni tramvay ağının inşa edilmesi
 4. Gürültü bariyerlerinin kullanılması
 5. Hafif raylı sistem inşası
 6. Yeni tramvay ağının inşa edilmesi
 7. Ulaşım Ana Planında belirtilen batçık uygulması

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Projemiz Türkiye genelinde bu büyüklükte yapılan ilk projelerden biri olma özelliğine sahiptir.

Oluşturulan senaryoların modellenmesiyle;

 1. Gürültü azaltım miktarları belirlenmiştir.
 2. Etkilenen kişi sayısında azalma (maruziyet azalması) miktarı hesaplanmıştır.
 3. Her senaryo için gerekli olan toplam bütçe oluşturulmuştur.
 4. Şehir planlamasında gürültü etki değerlendirmesi belirlenmiştir.
 5. Ulaşım projelerinde gürültü etki değerlendirmesi belirlenmiştir.

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153