Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Karaduvar Kentsel Tasarımı

Karaduvar Kentsel Tasarımı

Teknik Bilgi:  Meclis kararıyla Karaduvar Mahallesinde yapılacak kentsel tasarım süreci başlamıştır. Ulusal çapta düzenlenen yarışma ile Karaduvar mahallesinin tümünü kapsayan bir proje elde edilmiştir. Projede; karşılama ünitesi, toplum merkezi, balık hali, balık pazarı, otoparklar, meydanlar, çarşı, bisiklet –yaya-taşıt yolları, biyofiltre alanı, yeşil koridorlar ve sahil düzenlemeleri bulunmaktadır.

Hedef:  Tarihi ve kentsel gelişmeler ışığında Karaduvar mahallesinin, tarım ve balıkçılık yerleşimi karakterini sürdürülebilir yöntemlerle geliştirecek ve gastronomi turizmi odağı haline getirecek bir ulusal proje yarışması düzenlenmiştir. Kentsel vizyonlar çerçevesinde; yarışma sınırları içerisinde yer alan sanayi tesisleri, tarım alanları, balıkçılık ve sahil kasabası niteliklerine sahip alanları koruyarak semtin mevcut kimliğini destekleyecek, bölgedeki turizme katkı sağlayacak, tüm sosyal katmanların kullanımını gözeten, nitelikli, uygulanabilir, ekonomik ve özgün kentsel yaklaşımlarla, doğaya saygılı, sürdürülebilir, yenilikçi ve işlevsel güzel sanat eserlerinin uygulanabilmesine ve bunlarla ilişkili nitelikli sosyal çevrelerin oluşmasına olanak sağlayan bir alan edilmesi amaçlanmaktadır.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185