Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Projeler
  • Planlanan Projeler
  • Eshab-ı Kehf Camisi ve Mağarası ile Yakın Çevresi’nin Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi İşi

Eshab-ı Kehf Camisi ve Mağarası ile Yakın Çevresi’nin Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi İşi

Eshab-ı Kehf Camisi ve Mağarası ile Yakın Çevresi’nin Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi İşi

Teknik Bilgi: 17 ha büyüklüğündeki proje alanında yaklaşık 4500 m2 yeni yapı (Cami, Kesimhane, Hizmet Birimi, Müze, Kafe vb.) yapılacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tarsus Belediyesi ve İdaremiz arasında protokol imzalanmıştır. Protokol gereği İdaremiz tarafından projeler hizmet alım yöntemi ile hazırlanmaktadır. İş kapsamında hâlihazır haritalar, imara esas jeolojik etüt ve imar planları hazırlanmıştır. Hazırlanan imar planları Belediye Meclisimiz, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Tescilli mescite ait rölöve ve restitüsyon projesi Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yapılacak olan yeni cami, kesimhane, hizmet birimleri ve lojman yapısının mimari projeleri hazırlanmış ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onay verilmiştir. Alanın ihtiyaçları doğrultusunda doğaya saygılı bir tasarım yapılmıştır ve topoğrafya koşulları göz önünde bulundurulmuştur.

Hedef:  İnanç merkezi olan bölgenin ihtiyaçlarının giderilmesi, tarihi kültür varlıklarının korunması hedeflenmektedir.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185