Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Park ve Bahceler Dairesi Başkanlığı

Park ve Bahceler Dairesi Başkanlığı

Units
 • İletişim Bilgileri
 • Daire BaşkanıGöher ŞAHİN
 • Telefon0324 533 2001
 • E-Postaparkvebahceler@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Bina A Blok Kat:3 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Park ve Bahceler Dairesi Başkanlığı Görevleri

Birimin İlke / Hedefleri:

Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı müdürlüklerin görevlerinin yürütülmesini, diğer daire başkanlıkları ve müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin etkin ve verimli olmasını sağlamaktır.

Birimin Faaliyetleri:

 1. Dairesine bağlı birimlerin çalışmalarını Stratejik Plan ve Performans Programı çerçevesinde koordine etmek,

 2. Performans programına uygun olarak dairesinin bütçesini hazırlamak ve onaya sunmak,

 3. Biriminde yapılan iş ve işlemlerin hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 4. Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol   güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

 5. Birimle ilgili mevzuatı, yenilikleri, teknik gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

 6. Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

 7. Görevlerini yerine getirirken birim içinde ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlamak,

 8. Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, personelin hizmet içi eğitimini ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

 9. Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirerek biriminde moral,  motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapmak,

 10. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan müdürlüklerin sorumluluk ve yetki alanlarında gerekli plan, program ve projeler hazırlanarak; mevcut durumun iyileştirilmesi ile Mersin Kentinin daha modern bir şehir haline gelmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185