Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

İtfaiye Dairesi Başkanlığı-Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Görevleri

Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek yangın olaylarına yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlamak.
 2. Diğer kamu ve özel kurumlarla yangınlarda iş birliği protokolleri hazırlamak.
 3. Olay yerinin kriminal incelemelerini yapmak. Olay yeri inceleme çalışmalarına katılmak. Yangın sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak.
 4. Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/100.000 ve 1/5.000’lik şehir haritası üzerine işlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 5. Talep edilmesi durumunda belediye sınırları dışındaki yangın olaylarına katılmak.
 6. Yangın ile ilgili yapılan tüm çıkışların Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki formlara uygun olarak günlük, aylık ve yıllık istatistiklerinin tutulmasını sağlamak.
 7. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirlemek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak.
 8. Bir yangın anında itfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depolarının yerlerini belirlemek.
 9. Şehrin nüfus artışı ve buna bağlı olarak büyüme ile diğer faktörleri de dikkate alarak, etkili bir itfaiye hizmeti için yeterli sayıda personel, bina, araç ve malzemelerin temin edilmesi için gerekli çalışmayı yapmak.
 10. Görev alanı ile ilgili araç-gereç ve personel planlamasını yapmak.
 11. Görev alanı ile ilgili çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerin alınması ve uygulanmasını sağlamak.
 12. Görev alanına giren evrakları incelemek ve ilgili personel veya birimlere havale etmek.
 13. İş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, verimli ve güvenilir yürütülmesini sağlamak.
 14. Sorumluluk alanı içindeki demirbaşların korunmasını, bakımlarının yapılmasını sağlamak.
 15. Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin performans, işe devamlılık, verimlilik, sorumluluk taşıma vb. gibi işlerin takibini yapmak, devam çizelgelerini kontrolünü yapmak ve gerektiğinde de işlem yapmak.
 16. Yangın raporunun Belediye İtfaiye Yönetmeliğindeki formlara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak.
 17. Baca temizleme ile ilgili gelen bütün müracaatların kaydını tutturmak. Bir plan çerçevesinde temizleme işlemini yaptırmak.
 18. Diğer kamu ve özel kurumlarla yangınlarda iş birliği protokolleri hazırlamak.
 19. Gerektiğinde itfai tüm olaylara yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlamak.
 20. Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.

Koordinatör Amirinin görevleri şunlardır:

 

 1. Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.
 2. Kendisine bağlı bulunan Grup Amirlik ve İstasyonların sevk ve idaresini gerçekleştirmek.
 3. Sorumlu olduğu Grup Amirlik ve İstasyonların vardiya devir teslim değişimlerinin kontrolünü ve personelin görev dağılımını yapmak.
 4. Telsiz ve telefon hizmetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaları yürütmek.
 5. İstasyondaki personel, araç-gereç, bina ve donanımı her an müdahaleye hazır bulundurmak.
 6. Görev alanına giren iş ve işlemlerin istatistiki verilerin tutulmasını sağlamak.
 7. Müdürlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185