Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Memur Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü
Memur Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Memur Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü

Units

Görevleri

Memur Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Personel özlük işlemlerini yürütmek,
  2. Büyükşehir Belediyesi memur ve işçi kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve uygulama için Belediye Meclisine sunmak,
  3. Norm kadro esaslarına uygun olarak birimlerin kurulması, birleştirilmesi veya kaldırılması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine teklif sunmak,
  4. İş analizleri suretiyle, belediyenin iş gücü planlaması ve personel performans değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak,
  5. İnsan Kaynakları Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak,
  6. Memur ve sözleşmeli personelin disiplin işlemlerini yürütmek,
  7. Yukarıda belirtilen görevleri iş süreçleri doğrultusunda yerine getirmek,
  8. Memur Özlük İşlemleri Şube Müdürü, yönerge ile belirtilen görevlerin yürütülmesinden, kendisine bağlı şefliklere verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve şefliklerin/şefliklerde görevli personelin uyum içerisinde koordineli olarak görev yapmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185