Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Mali Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü
Mali Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Mali Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü

Units

Görevleri

Mali Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü Görevleri

  1. Belediye ile Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili taraf olan sendika arasında Toplu İş Sözleşmesinin başlangıcından bağıtlanma süreci dahil olmak üzere prosedürü takip ve tanzim etmek, imzalanması halinde yürütülmesini sağlamak,
  2. 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 60.maddesine ve Harcama Yetkilileri Genel Tebliğine göre bütçe veya yetki devri verilmesi durumunda, birimlerden alınan puantaj, bilgi ve belgeler esas alınarak memur, işçi ve sözleşmeli personelin mali özlük haklarına ilişkin tahakkuklarını hazırlamak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,
  3. İnsan Kaynakları Yönetim sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, ç) Müdürlüğe ait iş ve işlemleri, iş süreçleri doğrultusunda yerine getirmek,
  4. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kurulan komisyonlara üye görevlendirmesi yapmak, komisyon kararlarına istinaden gerekli ödeme evraklarını düzenlemek,
  5. Mali Özlük İşlemleri Şube Müdürü bu yönerge ile belirtilen görevlerin yürütülmesinden, kendisine bağlı şefliklerin aşağıda belirtilen görevlerini yerine getirmesinden ve şefliklerin/şefliklerde görevli personelin uyum içerisinde koordineli olarak görev yapmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185