Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Units

Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görevleri

1- Dönemsel olarak hazırlanan mali tablolar ve diğer raporlar ile Belediyenin nakit akışı hareketlerini koordine etmek, 
2- Belediyenin rasyo değerlerini çıkararak ve bu değerleri ideal değerleriyle mukayese etmek, 
3- Mevcut ya da muhtemel risk durumlarına karşı Belediye üst yönetimine tedbir alması konusunda görüş bildirmek ve gerekli olan çalışmaları yürütmektir.
4- Belediyemizin yasal şartlardan dolayı oluşan alacaklardan tahsilatı yapılamamış olanlara yönelik Ödeme Emri Belgesi düzenleyip tebliğ, tahakkuk ve tahsilatını sağlamak. 
5- Belediyemizle ilgili mükellefiyet sicil kaydı oluşmamış kayıt dışı mükelleflerin tespiti ve kayıt altına alınmasını sağlamak.
6-Belediyenin Gelirlerini arttırmaya yönelik faaliyetler için birimlerle koordineli çalışmak. 
7-Muhasebe kayıtlarının, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlke ve Standartlarına göre, düzenli ve güncel tutulmasını sağlamak.
8-Değişen mevzuat çerçevesinde hizmet içi eğitimlerle çalışanlarımızı destekleyerek, birimde yürütülen faaliyetlerin veriminin arttırılması.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153