A- A+

KVK Kapsamında Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki esaslar çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

- Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk Bilgisi, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Özgeçmiş gibi bilgileri içeren Ehliyet, Nüfus Cüzdanı ve Pasaport gibi belgeler ile Vergi Numarası, SGK Numarası, Kredi Kart Bilgileri, İmza Bilgileri, Taşıt Plakası vb. bilgiler,

- Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Telefon Numarası, Adres, E-Mail Adresi, Faks Numarası, IP Adresi gibi bilgiler,

- Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; Kamera Kayıtları, Parmak İzi Kayıtları ve Güvenlik Noktasında Alınan Kayıtlar,

- Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; Fotoğraf ve Kamera Kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

- Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen veriler (örn. Kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)

- Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Mersin B