Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Birimin İlke/Hedefleri:

• Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenerek, kentimizde bütünleşme ve kaynaşmayı sağlamak.


Müdürlüğün Faaliyetleri:

a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Üniversiteler ve mahalli idare birlikleri şair, yazar ve sanatçılarla iş birliği yaparak, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek, katkı vermek, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile bu alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,

b) Kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve kentimizin milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal, turistik değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla; seminer, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, konser, seremoni, kermes ve benzeri faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, bunlara katılmak,

c) Kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla tesisler kurmak,

d) Kültür sanat ve müzik konularında meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,

e) Konservatuar (Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarında eğitim ve öğretim) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Bando Ekibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Kent Orkestrası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) Halk Oyunları Ekibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185