Engelsiz web sitesi için tıklayınız
 • Birimlerimiz
 • Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Eylem MATYAR
 • Telefon0324 533 2159
 • E-Postakulturetkinlikler@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mah. İstiklal Cad. Özel İdare İşhanı Mersin Büyükşehir Belediye Binası A Blok Kat:4 Akdeniz

Görevleri

Kültür ve Sanat Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Yurt içindeki ve yurt dışındaki Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Üniversiteler ve mahalli idare birlikleri şair, yazar ve sanatçılarla iş birliği yaparak, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemek, desteklemek, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile bu alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek,
 2. Kentimizin milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal, turistik değerlerini yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla seminer, kurslar, toplantılar, sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu faaliyetler için gerekli mal ve hizmeti hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak,
 3. Yetişkinler, engelliler ve çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetleri yürütmek,
 4. Kültür sanat ve müzik konularında mesleki, yetenek eğitimleri vermek ve beceri kazandırma kursları açmak,
 5. Müdürlük evraklarını arşivlemek, sorumlu olduğu mevzuatları takip etmek, taşınırları kayıt altına almak, kontrol etmek ve raporlarını Daire Başkanlığı’na bildirmek,
 6. Daire Başkanı tarafından verilen işleri yapmak, yaptırmak.


Sanatsal Etkinlikler Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

 1. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına; festivaller, fuarlar, konserler, anma programları, sergiler, konferanslar, söyleşiler, paneller, şiir dinletileri ve benzeri kültür sanat faaliyetlerinin stratejik plan ve performans yönetimine uygun olarak planlamasını yapmak ve icrasını gerçekleştirmek,
 2. Önemli gün ve gecelerde çeşitli kültürel etkinlikler düzenlemek,
 3. Etkinliklerin duyuru ve tanıtımında Belediyemizin sosyal medya mecralarındaki sayfaları kullanılarak ilgili birimlerle koordineli olarak reklam çalışmalarını gerçekleştirmek, yapılacak etkinliklerin geniş kitlelere duyurulması amacıyla afiş, billboard, raket, vinil, davetiye ve tanıtım materyalleri hazırlamak, basımının yapılmasını sağlamak ve dağıtımını yapmak,
 4. Ödülsüz veya üst sınırı Belediye Meclisi tarafından belirlenen miktarda ödüllü yarışmalar düzenlemek,
 5. 5393 sayılı Kanunun 75.maddesi kapsamında; kültür sanat alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlara destek sağlamak, işbirliği yapmak ve ortak etkinlikler düzenlemek,
 6. Birim evraklarını kurallarına göre arşivlemek,
 7. Birimin sorumlu olduğu mevzuatları takip etmek,
 8. Birimin taşınırlarını kayıt altına almak ve kontrollerini sağlamak,
 9. Görev alanı ile ilgili Birimin/Müdürlüğün vereceği işleri yapmak, yaptırmak.


Konservatuar ve Sanat Toplulukları Şefliğinin görevleri şunlardır:

 

 1. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerinde müzik eğitimi vermek,
 2. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği branşlarında, öğrenci kayıt ve disiplini ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, eğitim-öğretim ile ilgili ders programlarını hazırlamak, öğretmen, öğrenci, kursiyer yoklama, sınıf ve not defterlerini hazırlamak ve kontrolünü yapmak,
 3. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri arası koordinasyon ile taleplerin idari yönden yerine getirilmesini sağlamak,
 4. Dönem içi ve dönem sonu sınıf geçme, başarı durumlarının tespitini ve duyurularını yapmak,
 5. Enstrüman, resim, halk oyunları, el işleri ve benzeri alanlarda mesleki ve beceri kursları düzenlemek,
 6. Konservatuar bünyesindeki Bando, Kent Orkestrası ve Halk Oyunları Ekiplerince ulusal ve yerel, anma ve kutlama programlarına katılmak,
 7. Bando ekibinin; ilimizdeki karşılama, cenaze, kuruluş ve kurtuluş günleri, resmi törenler, resmi bayramlar, fuar, festival ile anma ve kutlama törenleri gibi ve benzeri etkinliklerde seremoni görevini yerine getirmesinde koordinasyonu sağlamak, konserler düzenlemek ve katılmak,
 8. Müzik sanat gruplarımızla ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanıtmak ve yerleştirmek gayesi ile kapalı salon, açık hava, park konserleri, belirli programlar, toplantılar ve benzeri faaliyetler sırasında konserler vermek, katılmak,
 9. Halkoyunları faaliyetleri, yarışmaları yapmak, yapılanlara katılmak,
 10. Bando ve Kent Orkestrası kullandığı enstrümanların periyodik bakımları, Halk Oyunları ekibince kullanılan enstrüman ve kostümlerin periyodik bakımlarını yaptırmak, hazır halde tutmak,
 11. Etkinlik ve faaliyetlerde ekiplerin saz, solist ve repertuvar seçimini yapmak, çalışma ve faaliyet programlarını yapmak, koordinasyonu sağlamak,
 12. Görev alanı ile ilgili Birimin/Müdürlüğün vereceği işleri yapmak, yaptırmak.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185