Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • Birimlerimiz
  • KUDEB Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü
KUDEB Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-KUDEB Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü

Görevleri

KUDEB Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü Görevleri

Birimin İlke / Hedefleri:

İlimizde bulunan tarihi eserlerin aslına uygun korunarak  gelecek nesillerine aktarılması için çalışmalar yapmak.

Kentin Kültür Mirasının korunması, tanıtılması için çalışmalar yapmak.

Kentimizin kültürel yaşamının zenginleşmesine katkı sağlamak.

 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İlgili Yönetmelikler çerçevesinde, İlimizde bulunan Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunmasına yönelik denetimleri artırmak.

Kültür Varlıklarının korunmasına yönelik uygulamaları artırmak.

Birimin Faaliyetleri:

Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili onarım ön izin ve onarım uygunluk belgesi vermek.

KUDEB tarafından Mersin genelinde ve sit alanlarında  denetim yapmak.

Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili yerinde yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan denetim raporlarını  Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletmek.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185