Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı-Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü Görevleri

Birimin İlke / Hedefleri:

• Mersin’in kültür ve sanat şehri olabilmesi ve vatandaş memnuniyet düzeyinin arttırılabilmesi için, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yönetimindeki salonlarda düzenlenecek tüm faaliyetlerin eksiksiz ve sorunsuz yapılmasını sağlamak.
• Kütüphanecilik adına yapılan yenilikleri takip etmek, gezici kütüphane ile daha fazla okuyucuya ulaşmak.


Müdürlüğün Faaliyetleri:


a) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının yönetimindeki salonları; tiyatro, sinema, konferans, sergi, konser, eğitim, dinleti, panel, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetlerde kullandırmak ve hazır halde tutmak.

b) Mersin ile ilgili araştırmalar yaparak eser niteliğinde görülen değerli eşya ve belgeleri toplamak özel kurum ve kişilerle iletişime geçerek müzeye konacak nitelikte olan belge ve eserleri bağış yoluyla ya da satın alarak müzeye kazandırmak.

c) Mersin’in tarihi, kültürel ve sosyal değerleri bakımından müzelik eser niteliğindeki araç, gereç doküman ve bunun gibi eserleri korumak, değerlendirmek, arşivlemek, düzenlemek ve gerektiğinde dijital ortama aktarmak.

d) Sözlü tarih çalışmaları yaparak Mersin Kent Belleğinin oluşmasını sağlamak.

e) Merkez ve ilçelerde gezici kütüphanemiz ile vatandaş ve öğrencilere hizmet götürmek.

f) Merkez Kütüphanemize gelen öğrencilerin öğretmenlerimiz eşliğinde sınava hazırlanmalarında yardımcı olmak, Kütüphaneciliği tanıtmak amacıyla İlköğretim öğrencilerini ağırlamak,
Öğrencilere ve vatandaşlarımıza okumaları için ödünç kitap temin etmek ve kütüphanemizde tüm bilgisayarların internet bağlantılı olup, kablosuz internet hizmetlerinden yararlanmak için kablosuz internet hizmeti verilmektedir.

g) Satın alınan, toplanan, bağışlanan ve benzeri kütüphane ve müze koleksiyonlarını, materyallerini kayıt altına almak, zenginleştirilmesini, bakımı, onarımı ve korunmasını sağlamak,

h) Daire Başkanlığı’nın yönetiminde hizmet verilen kongre merkezi, kütüphane, sanat galerisi ve diğer kültürel mekânların kapasite ve kalitesini arttırmak, kütüphane, müze, sanat galerisi gibi mekânların açılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

i) Kütüphanesi olmayan veya yetersiz olan öğretim kurumları ile huzurevleri ve cezaevi ve benzeri yerlerde kitap sevgisi ve kütüphane bilincini oluşturmak için gezici kütüphane hizmetlerini yürütmek,

j) Kütüphane, müze, galeri ve benzeri diğer kültürel mekânları-tesisleri açmak, vatandaşların bu mekânlardan-tesislerden yararlanmasını sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,

k) Daire Başkanlığı’nın yönetimindeki kültürel mekânlarda-tesislerde; tiyatro, sinema, konferans, sergi, konser, eğitim, dinleti, panel, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetler için, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaş ve sivil toplum örgütleri tarafından gelen talep doğrultusunda rezervasyon işlemlerini yapmak, gerekli izinleri almak, talepleri neticelendirmek, salonları kullandırmak, mekânların akış programlarını düzenlemek,

l) Kütüphane, müze ve diğer kültürel mekânların bünyesine kazandırılması planlanan, karar verilen; kitap, koleksiyon ve diğer materyallerin satın alma, bağış ve devir işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca yapmak, kütüphane, müze ve diğer kültürel mekânların envanterine giriş-demirbaş kayıtlarını yapmak, kataloglamasını, sergilenmesini, depolanması, bakımı, onarımı ve korunmasını sağlamak,

m) Kentin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı üzerine yapılacak araştırma, derme ve derleme faaliyetlerini yürütmek, bu çalışmaları yayın haline getirmek, yayınlatmak, bulunan değerleri gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik tanıtım ve benzeri faaliyetlerin iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185