Engelsiz web sitesi için tıklayınız
Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü

 • İletişim Bilgileri
 • Şube Müdürü V.Gökhan TÜRKMEN
 • Telefon0324 533 14 02
 • E-Postakiravetahsis@mersin.bel.tr
 • Adres

  Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi Belediye Ek Hizmet Binası B Blok (Kırmızı Lacivert İşhanı) K:5 Akdeniz/MERSİN

Görevleri

Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü Görevleri

 1. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait taşınmaz malların kiralamasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kiralamalara ilişkin yapılan ihale işlemlerini sözleşmeye bağlamak.
 2. Kiracılarımızın yeni dönem kira bedellerini sözleşmede belirtilen oranda artırımını sağlamak.
 3.  Kira bedellerini yasal süre içerisinde ödemeyen kiracılar hakkında,  yasal işlemlerin yapılması için Belediyemiz Hukuk Müşavirliğine bildirmek,
 4.  Belediyeye ait taşınmazlardan, kira süresi dolan taşınmazların tahliye işlemlerini başlatmak ve teslim almak, tahliye etmeyenler hakkında yasal işlemleri başlatmak,
 5.  Belediyeye ait taşınmazlarda tespit edilen fuzuli şagillere ecrimisil uygulamak ve tahliyesini sağlamak,
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazları, Kamu kurum ve kuruluşlarına ''Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Devri ve Tahsisi Hakkında Yönetmelik'' hükümlerine uygun olarak tahsis etmek,
 7. Belediyemizce kiraya verilen, 6360 sayılı yasayla tasarrufu Belediyemize bırakılan veya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tespiti ve ihalesi yapılan açık hava reklamlarına ait kira işlem dosyalarının tarafımıza gönderilmesi durumunda, kira bedellerine ait tahakkuk ve tahsilat işlemleri yapmak. (Reklam ünitelerinin sayısı, bölgelere göre dağılımı, yer değişimi, şartname ve sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı vb. tespitler Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.)
 8. Lojmanların Kamu Konutları yönetmeliğine göre hak sahiplerine tahsisini yapmak, kiraların zamanında ve yıllık artışlar dikkate alınarak ödenmesini sağlamak; ödeme yapmayanlar hakkında yasal işlemleri süresinde başlatmak,
 9.  Boşalan ve tahsis süresi biten lojmanları teslim almak, tahsis süresi biten lojmanların tahliye işlemlerini süresinde yapmak,
 10. Belediyemizin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlarla ilgili, kiralamayı talep eden birim tarafından Başkanlık Olur Emri, Meclis Kararı, Encümen Kararı, gerekli izinler, talep yazısı, taşınmaza ait teknik ve idari şartname, uygulayacağı proje,  vb. bilgi ve belgelerin hazırlanması halinde, kiralanması talep edilen taşınmazla ilgili mevzuat çerçevesinde kiralama yapmak,
 11.  
 12. Belediyemizin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişilere ait taşınmazlarla ilgili, kiralamayı talep eden birim tarafından Başkanlık Olur Emri, Meclis Kararı, Encümen Kararı, gerekli izinler, talep yazısı, taşınmaza ait teknik ve idari şartname, uygulayacağı proje,  vb. bilgi ve belgelerin hazırlanması halinde, kiralanması talep edilen taşınmazla ilgili mevzuat çerçevesinde kiralama yapmak.
 13. Gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Kanunu kapsamındaki bilgi edinmek amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek.
 14. Birime gelen, giden tüm bilgi ve belgeler düzenlenerek arşivlenmesi,

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185