Engelsiz web sitesi için tıklayınız

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Hemşehrilerimizin milli, manevi değerlerine ve inançlarına saygı duyan yönetim anlayışıyla, kentin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine mahalli ve müşterek ihtiyaçları belirlemek ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla kaliteli hizmet sunmak,

  • Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir, çevreci bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek,

  • Paydaşlarla etkili iletişim kurmak, talep ve önerilerine değer vermek, paydaşların memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışı sergilemek ve bunları kurum kültürü haline getirmek,

  • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, teknolojiden azami derecede faydalanmak, kişilerle değil sistemlerle yönetilen belediye olmak,

  • Dezavantajlı grupları önemsemek ve onlara yönelik hizmet üretmek,

  • Mersin’de yaşam kalitesini yükselterek, sürekli iyileştirmeyle ilkeli ve kaliteli belediye hizmeti sunmak;

KALİTE POLİTİKAMIZ olarak benimsenmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

    

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek üçüncü şahısların can güvenliğini sağlamak için;

İş sağlığı ve güvenliği farkındalığı oluşturmak ve geliştirmek, yasal gereklilikleri ve uluslararası standart yükümlülüklerini yerine getirmek, sağlıklı çalışma koşulları sağlamak, tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG risklerini azaltmak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda işten kaynaklanan yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek, sistemi sürekli iyileştirmek İSG politikamız olarak belirlenmiştir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

    Tüm canlıların ortak varlığı olan çevremizin korunabilmesi için; kentimizdeki tüm hizmet faaliyetlerimizde oluşabilecek çevre etkilerini en aza indirmek, çevre uygulama standartlarımızı ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak sürekli geliştirmek, teknolojik uygulamalar ile doğal kaynaklarımızın  sürdürülebilir kullanımını sağlayarak ekolojik dengeyi korumak, çevreci ve kaliteye önem veren bir yönetim anlayışıyla sağlıklı ve konforlu kentsel sürdürülebilirliği oluşturmak ve çevresel farkındalık bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

 

YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Etkin ve verimli ulaşım politikalarının uygulanması amacıyla; Toplu taşıma odaklı, güvenli, konforlu, hızlı, çevre dostu, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi ile uyumlu ve teknolojik yeniliklere açık, entegre ulaşım ağları kurarak ve etkili paydaş iletişimi sayesinde;

 Modern teknolojiden azami derecede faydalanmak,

 Ulaşımdaki güvenlik seviyesini yükseltmek,

 Mevzuata uygun, uluslararası standartlarda hizmet vermek,

Toplumun tüm kesimlerine hitap eden sürdürülebilir çözümler ile Yol Trafik Güvenliği Sistemini sürekli iyileştirmek, yol trafik çarpışmalarından kaynaklanan ölüm ve ciddi yaralanmaları engellemek YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ politikamız olarak belirlenmiştir.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153