Engelsiz web sitesi için tıklayınız
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Units

Görevleri

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Görevleri

Birimin İlke / Hedefleri:

İşine Bağlılık, Tertip ve Düzen, Fedakarlık, İtimat(Güven), Adalet, Yenilikçi, Ekip Ruhu

Her daim yangın arama ve kurtarma afet öncesi önlem ve denetim amaçlı kontrolleri ile afet sonrası modern araçları, eğitimli profesyonel personeliyle dünya çapında, öncü bir itfaiye teşkilatı olmak.

Birimin Faaliyetleri:

Her türlü itfaiye arama, kurtarma ve afet olaylarında, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak, olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahaleyi yapacak nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyecileri yetiştirmek ve yapılacak önlem ve denetim amaçlı kontroller ile yangın ve doğal afetler sonucu oluşan maddi zararlar ile can kayıplarını asgariye indirmek suretiyle Mersin’in ve Mersin halkının hizmetinde olmaktır.

Birim Haberleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185