Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin Tarsus İlçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 210 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım e 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Mersin Tarsus İlçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 210 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım e 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

Mersin Tarsus İlçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 210 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım e 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153