Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin sınırları içerisinde bulunan 5 adet taşınmazın 3 yıllık kiralama işi

Mersin sınırları içerisinde bulunan 5 adet taşınmazın 3 yıllık kiralama işi

İhale konusu mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz sınırları içinde bulunan 5 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. Aşağıdaki tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Ada/Parsel, Yüzölçümü, Yıllık Tahmini Kira Bedeli, Süresi, İhale Tarih ve Saati ile Geçici Teminatı belirtilmiştir.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185