Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi 73 ve 74 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi 73 ve 74 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi 73 ve 74 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153