Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli Tarsus İlçesi, Alifakı Mahallesi’ndeki yaklaşık 70 ha. Ve Reşadiye Mahallesi’ndeki yaklaşık 9,5 ha alanda Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne İlişkin 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli Tarsus İlçesi, Alifakı Mahallesi’ndeki yaklaşık 70 ha. Ve Reşadiye Mahallesi’ndeki yaklaşık 9,5 ha alanda Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne İlişkin 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli Tarsus İlçesi, Alifakı Mahallesi’ndeki yaklaşık 70 ha. Ve Reşadiye Mahallesi’ndeki yaklaşık 9,5 ha alanda Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne İlişkin 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişiklik Teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.08.2018 tarih ve 596 sayılı kararı ile görüşülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) bendi gereğince 10.09.2018 – 10.10.2018 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil olmak üzere 1 (bir) ay süre ile Belediyemiz İlan panosunda ve internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. 10.09.2018

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153