Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Teklifleri

Mersin İli, Tarsus İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Teklifleri

Mersin İli, Tarsus ilçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 172 ada, 1 no'lu parsel   batısı, 376 ada, 1 no'lu parsel doğusu, 375 ada, 1 ve 2 no'lu parseller kuzeyi ve Atatürk Bulvarı'nın güneyinde kalan alan ile Mersin ili, Tarsus ilçesi, Arıklı Mahallesi, O ada, 668 no'lu parselin (eski 651 parsel) doğusundaki alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi
 

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153