Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 1553 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 1553 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 1553 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153