Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 3991 ada ve 3992 ada çevresinde Park Alanı, Yol Alanı ve Sosyal Tesis Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 3991 ada ve 3992 ada çevresinde Park Alanı, Yol Alanı ve Sosyal Tesis Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 3991 ada ve 3992 ada çevresinde Park Alanı, Yol Alanı ve Sosyal Tesis Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153