Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 128 ada 7 parsel ve çevresindeki Park Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 128 ada 7 parsel ve çevresindeki Park Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mahallesi, 128 ada 7 parsel ve çevresindeki Park Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153