Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Anamur Otogar Alanı Trafo İşaretlenmesi

Anamur Otogar Alanı Trafo İşaretlenmesi

Mersin İli, Anamur İlçesi, tapuda Bahçe Mahallesi 179 ada 40 ve 41 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2017 tarih ve 1151 sayılı kararı ile görüşülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (b) bendi gereğince 26.12.2017-26.01.2018 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil olmak üzere 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153