Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümlerinin 1.36 maddesinin iptal edilmesi

Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümlerinin 1.36 maddesinin iptal edilmesi

ASKI İLAN TUTANAĞI

 

Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin açılan davalarda aşağıda belirtilen parseller yönünden mahkemesince alınan kararlar doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilgili kararları ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı Plan Hükümlerinin 1.36 maddesinin iptal edilmesine ilişkin teklif kabul edilmiştir. Söz konusu teklifler 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi (b) bendi gereğince 20.03.2020-20.04.2020 tarihleri arasında ve bu tarihler de dahil olmak üzere 1 (bir) ay süre ile Belediyemiz İlan panosunda ve internet sitesinde eşzamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.

 

 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Kar. Tarihi

Sayısı

Belediyesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Mahkeme Kararı

Pafta Numarası

13.03.2020

193

Yenişehir

Kocavilayet

11010
11011

1
1

Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2018/1648E. Ve 2019/1367K

O32C05C

13.03.2020

194

Yenişehir

Kovavilayet

0

204

Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2018/1645E. Ve 2019/1033K

O32C05C

13.03.2020

200

Yenişehir

Çiftlik

10996

4

Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2018/1690E ve 2020/87K

O32C05C

13.03.2020

202

Yenişehir

Çiftlik

10560
10561
10562
10563

1
1
1
1

Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2018/905E ve 2019/1404K

O32C05C

13.03.2020

204

Yenişehir

Kocavilayet

11069

1

Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 2018/547E ve 2019/542K

O32C05C

13.03.2020

207

Yenişehir

Kocavilayet

11073

1

Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2018/917E ve 2019/751K

O32C05C

13.03.2020

 206

Mezitli

Kuyuluk

635

1

 Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/926E. ve 2019/749K

O32C05C

13.03.2020

205

 Mezitli

 Kuyuluk

 636

3

 Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/925E. ve 2019/748K

O32C05C

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153