Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • 2021 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞARI PUAN LİSTESİ

2021 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞARI PUAN LİSTESİ

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenen başarı puan listesi.

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185