Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mut İlçesi, Meydan Mahallesi, 479 ada 23 parsel ve 485 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 486 ada 2,3,4,5,6,7,8 parseller ile Deveci Mahallesi 118 ada 4 ve 64 parseller ve 96 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişi

Mersin İli, Mut İlçesi, Meydan Mahallesi, 479 ada 23 parsel ve 485 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 486 ada 2,3,4,5,6,7,8 parseller ile Deveci Mahallesi 118 ada 4 ve 64 parseller ve 96 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişi

Mersin İli, Mut İlçesi, Meydan Mahallesi, 479 ada 23 parsel ve 485 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 486 ada 2,3,4,5,6,7,8 parseller ile Deveci Mahallesi 118 ada 4 ve 64 parseller ve 96 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185