Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi, 4148 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Mersin Valiliği’nin 17.08.2020 tarih ve 972 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikl

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi, 4148 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Mersin Valiliği’nin 17.08.2020 tarih ve 972 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikl

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeşil Mahallesi, 4148 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Mersin Valiliği’nin 17.08.2020 tarih ve 972 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifleri

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185