Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1115 ada 1ve 2 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1115 ada 1ve 2 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1115 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

185