Engelsiz web sitesi için tıklayınız
  • İlanlar
  • Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi 391 ada 1 parsel ve 392 ada 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi 391 ada 1 parsel ve 392 ada 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi 391 ada 1 parsel ve 392 ada 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi

HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ

444 2 153